Kurs sekretarsko-asystencki

Kurs sekretarsko-asystencki

Termin: 22-26.01.2018 | 19-23.02.2018 | 19-23.03.2018 | 9-13.04.2018| 22-24.05.2018 |  25-29.06.2018
Liczba godzin: 24 godziny dydaktyczne
Cena: 450 zł (netto) osoby indywidualne
600 zł (netto) osoby delegowane z firm
Cel:
Wszechstronne przygotowanie do pracy na stanowisku sekretarsko-asystenckim, nabycie kompetencji efektywnej pracy w biurze, współpracy z szefem i interesantami oraz właściwego reprezentowania firmy.
Adresaci:
Kurs skierowany jest do osób które zamierzają podjąć pracę na stanowisku asystentki/sekretarki oraz do osób, które chcą zdobyć szerszą wiedzę na temat wykonywanej pracy.
Program szkolenia: 1. Funkcjonowanie sekretariatu:
• Zasady organizacji biura i sekretariatu
• Organizacja stanowiska pracy
• Specjalistyczne wyposażenie sekretariatu i obsługa urządzeń techniki biurowej
• Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji
• Przechowywanie i archiwizacja dokumentów
• Obsługa interesantów i udzielanie informacji2. Rola asystenta/-tki, sekretarki/sekretarza w firmie:
• Predyspozycje osobowościowe
• Zadania na stanowisku asystencko-sekretarskim
• Charakterystyka i funkcje stanowiska w firmie
• Etyka zawodu3. Praca biurowa – narzędzia i ich wykorzystanie:
• Edytor tekstu i jego funkcje
• Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w pracy sekretarki-asystentki
• Przygotowanie prezentacji (Power Point)
• Wykorzystywanie pakietu Ms Office w biurze
• Wykorzystanie sieci Internet i poczty elektronicznej
• Bezpieczeństwo komputera i zgromadzonych danych4. Profesjonalne redagowanie dokumentacji urzędowej/ firmowej:
• Podstawy i zakres prawny dotyczący dokumentacji i korespondencji
• Własne akty normatywne
• Rodzaje dokumentów i pism urzędowych
• Techniki redagowania pism
• Zasady pisania listów w kontaktach międzynarodowych
• Zarządzanie i archiwizowanie dokumentacji
• Prawidłowe prowadzenie dokumentacji
• Zasady obowiązujące strony postępowania administracyjnego w zakresie obiegu pism i korespondencji5. Trening skuteczności interpersonalnej:
• Kultura i etyka zawodu sekretarki-asystentki
• Ubiór i cechy profesjonalnej sekretarki-asystentki
• Zasady savoir vivre
• Efektywna komunikacja interpersonalna
• Komunikacja telefoniczna i pisemna
• Efektywne zarządzanie czasem6. Elementy prawa administracyjnego:
• Zakres regulacji przepisów w sprawach pracowniczych
• Formy zatrudnienia według prawa pracy
• Umowy cywilnoprawne
• Dokumentacja zatrudnienia
• Delegacje służbowe
• Ewidencja czasu pracy
• Bezpieczeństwo i higiena pracy w biurze7. Przepływ pracy – Workflow:
Omówienie systemu Workflow
• Sposób przepływu dokumentów pokazany na przykładach
• Narzędzia komputerowego wspomagania tworzenia procesów workflow


zapisy [printfriendly]