Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży

Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży

Termin:  19.11.2018 | 22.01.2019 | 28.05.2019 | 13.06.2019  Nr szkolenia: 1699/O/18/19
Liczba godzin: 10
Cena: 125 zł
Adresaci: dla nauczycieli, czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub innych osób posiadających wykształcenie co najmniej średnie oraz trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej
Forma zajęć: kurs instruktażowy.
Cele kształcenia: Wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku, do ubiegania się o stanowisko kierownika m.in. kolonii letnich
Treści kształcenia:
  • rola krajoznawstwa i turystyki w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły
  • zasady organizacji wycieczek szkolnych
  • obowiązki kierownika wycieczek
  • organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz personelem administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania
  • prowadzenie dokumentacji wypoczynku-obowiązujące przepisy
  • zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
Miejsce: Sale wykładowe ODU ‘’Centrum IB’’ Sp. z o.o., ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków (na indywidualne zamówienia możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu dla kierowników wypoczynku zgodnie z wymogami MEN.

 

Print Friendly, PDF & Email