Kurs BHP – kurs okresowy dla nauczycieli i pracowników administracji

Kurs BHP – kurs okresowy dla nauczycieli i pracowników administracji

Termin: 2017/2018r. do indywidualnego ustalenia Nr szkolenia: 1702/O/17/18
Liczba godzin: 8
Cena: 120 zł
Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół oraz pracownicy administracyjni, pracownicy samorządu terytorialnego
Forma zajęć: Warsztaty
Cele kształcenia:
  • Przygotowanie pracownika do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy
Treści kształcenia:
  • Program kursu zgodny z wymogami określonymi w przepisach szczegółowych dotyczących BHP
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. lub na terenie placówki.

zapisy [printfriendly]