Analiza ekonomiczna w Controllingu – kompendium dla menadżerów

Analiza ekonomiczna w Controllingu – kompendium dla menadżerów

Termin: 14-15.11.2017 |11-12.01.2018 | 27-28.02.2018 | 15-16.03.2018 | 12-13.04.2018| 15-16.05.2018 | 12-13.06.2018
Cena: 930 zł netto/os.
Adresaci: Szkolenie skierowane jest szczególnie do kadry zarządzającej i pracowników finansowych i działów kontrolingu przedsiębiorstw.
Cel szkolenia: Controlling jest narzędziem zarządzania, wspierającym podejmowanie decyzji menedżerskich. Uczestnicy szkolenia poznają narzędzia przewidywania oparte na szerokiej analizie zjawisk teraźniejszych, a także instrumenty weryfikowania działalności poszczególnych komórek (działy, centra, filie) przedsiębiorstwa. Uczestnicy zdobędą umiejętności podejmowania decyzji oraz kierowania pozycji konkurencyjnej, uwzględniającej wymagania rynku (oczekiwania klienta).Dodatkowo uczestnicy szkolenia będą przygotowani do odpowiedzi na pytanie problemowe: W jaki sposób kontroler w mojej firmie może wpłynąć na poprawę jej funkcjonowania wykorzystując możliwości przedstawione w trakcie szkolenia?
Program szkolenia
1. Miejsce i rola kontrolera w organizacji przedsiębiorstwa:

 • miejsce kontrolingu w strukturze firmy,
 • organizacja współpracy z Zarządem,
 • optymalizacja relacji z poszczególnymi komórkami spółki.

2. Controlling podstawowej działalności firmy (przemysłowej, handlowej, usługowej):

 • specyfika działań controllingowych w zależności od rodzaju prowadzonej działalności,
 • budowa i ocena realizacji planów i prognoz.

3. Controlling logistyki:

 • ocena sprawności i organizacji zaopatrzenia,
 • wyszukiwanie nieprawidłowości w procesie organizacji dostaw,
 • racjonalizacja wyboru dostawców.

4. Controlling zatrudnienia i funkcjonowania organizacji firmy:

 • analiza polityki kadrowej i szkoleniowej,
 • kontrola efektywności i kosztów szkoleń.

5. Controlling inwestycji:

 • kontrola organizacji i przygotowania przetargów,
 • nadzór i raportowanie procesów inwestycyjnych.

6. Controlling sytuacji finansowej:

 • analiza kosztów finansowych,
 • racjonalizacja kontaktów z bankami i instytucjami finansowymi,
 • przygotowywanie informacji dla potrzeb inwestycji finansowych.

7. Controlling sytuacji rynkowej i prawnej:

 • analiza sytuacji rynkowej,
 • nadzorowanie uwarunkowań prawnych istotnych dla sytuacji firmy (zezwolenia, koncesje, przepisy BHP i ochrony środowiska).

Problematyka Controllingu przedstawiona zostanie na przykładzie rzeczywistych działań, aby przybliżyć uczestnikom szkolenia praktyczne aspekty tematu. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które obejmują wymienione zagadnienia.


zapisy [printfriendly]