Kodeks Spółek Handlowych – interpretacja zapisów. Spółki osobowe

Kodeks Spółek Handlowych – interpretacja zapisów. Spółki osobowe

Termin: 16-17.11.2017| 25-26. 01.2018| 6-7.02.2018| 22-23.03.2018| 24-25.04.2018
Cena: 975 zł netto/os.
Program szkolenia
Spółki osobowe, procedury zakładania, funkcjonowania oraz przekształcania.

 1. Spółka jawna:
  • forma spółki jawnej,
  • umowa spółki jawnej,
  • wpis do rejestru spółki jawnej,
  • rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika.
 2. Spółki osobowe:
  • zasady tworzenia i funkcjonowania,
  • umowa spółki,
  • ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej,
  • odpowiedzialność za zobowiązania wspólnika.
 3. Spółka partnerska:
  • definicje spółki oraz relacje pomiędzy wspólnikami,
  • wykonywanie wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą,
  • partnerzy w spółce partnerskiej – zależności i relacje.
 4. Spółka komandytowa:
  • spółka komandytowa jako spółka osobowa,
  • komplementariusz a komandytariusz – role a zasady odpowiedzialności,
  • stosowanie przepisów o spółce jawnej podczas trwania i funkcjonowania spółki komandytowej,
  • stosunki wewnętrzne spółki.

zapisy
Print Friendly, PDF & Email

 

Print Friendly, PDF & Email