Kod kolorów w nauczaniu

Kod kolorów w nauczaniu

Termin:  13.06.2019 Nr szkolenia: 1753/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 120 zł
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Nabycie umiejętności wykorzystania kodu kolorów w procesie edukacji
 • Zapoznanie z językiem kolorów i jego wpływem na proces nauczania
Treści kształcenia:
  • Język kolorów
  • Wpływ kolorów na charakter człowieka i jego relacje z innymi
  • Określenie własnego typu osobowości
  • Motywy w kolorach osobowości
  • Kolory w relacjach międzyludzkich
 • Wykorzystanie kodu kolorów w pracy nauczyciela
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Tags: