Zaburzenia i choroby układu nerwowego dzieci młodszych

Zaburzenia i choroby układu nerwowego dzieci młodszych

Termin: 10.04.2019 Nr szkolenia: 1764/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 110 zł
Adresaci: Nauczyciele przedszkolni, nauczyciele nauczania początkowego, pedagodzy szkolni
Forma zajęć: Wykłady, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Przygotowanie do zrozumienia specyfiki choroby układu nerwowego
  • Nabycie umiejętności radzenia sobie z chorym dzieckiem w przedszkolu i szkole
 • Organizacja doradztwa dla rodziców
Treści kształcenia:
  • Choroby układu nerwowego wieku przedszkolnego i młodszego wieku szkolnego:
    • padaczka wczesnodziecięca / choroba „tików” u dzieci
   • moczenie i zanieczyszczanie się / zespół nadpobudliwości psychoruchowej
 • Metody terapeutyczne łagodzące objawy choroby; Metoda Ruchu Rozwijającego, metody relaksacyjne, terapia bajką, terapia rysunkiem
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Tags: