Autoprezentacja drogą do sukcesu – rozwój kompetencji komunikacyjnych uczniów

Autoprezentacja drogą do sukcesu – rozwój kompetencji komunikacyjnych uczniów

Termin: 12.10.2017 | 12.12.2017| 24.04.2018 Nr szkolenia: 1727/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Uczniowie, nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp.
Forma zajęć: Warsztaty, konwersatorium
Cele kształcenia:
  • Kształtowanie umiejętności autoprezentacji
Treści kształcenia:
  • Prezentacja własnych zainteresowań i silnych stron osobowości uczestników
  • Zasady służące rozwijaniu umiejętności rozróżniania dobra i zła
  • Film: „Tajemnica zaginionej skarbonki”
  • Praca w grupach – tworzenie listy pytań
  • Wykład z dyskusją na temat zagrożeń i prezentacja konkretnych przykładów
  • Turniej łgarzy – podsumowanie i wnioski,
  • Ewaluacja – „podczas tych zajęć zrozumiałem, że…”
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki).

zapisy [printfriendly]