Integracja sensoplastyczna

Integracja sensoplastyczna

Termin: 18.04.2019 Nr szkolenia: 1735/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 150 zł (cena zawiera materiały do ćwiczeń)
Adresaci: Nauczyciele żłobków przedszkoli, szkół, klubów malucha, instruktorzy instytucji edukacyjnych, kulturalnych, terapeuci, wychowawcy świetlic i placówek opiekuńczo–wychowawczych
Forma zajęć: Warsztaty
Cele kształcenia:
 • Nabycie umiejętności dokonywanie stymulowania zmysłów: węchy, wzroku, dotyku, słuchu, smaku
Treści kształcenia:
  • Budowanie świadomości ciała i przestrzeni dziecka
  • Zaburzenia w zakresie integracji sensoplastycznej
  • Usprawnienie ruchowe
  • Wspieranie rozwoju zmysłów poprzez zabawę
  • Wpływanie na rozwój mowy poprzez pracę dłoni
  • Działania pogłębiające nasz kontakt emocjonalny z dziećmi – budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa
 • Metody pracy z dziećmi i młodzieżą na zajęciach
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na terenie Państwa placówki.


zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Tags: