Instytucjonalny PR – budowanie wizerunku firmy/urzędu

Instytucjonalny PR – budowanie wizerunku firmy/urzędu

Termin: 10-11.04.2019| 14-15.05.2019 | 5-6.06.2019
Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych
Cena: 276 zł (osoby indywidualne)
350 zł netto (osoby delegowane z firm)
Cel:
Zapoznanie Uczestników szkolenia z:
• problematyką kształtowania wizerunku własnej firmy,
• metodami zarządzania wizerunkiem w sytuacji kryzysowej,
• sposobami nawiązywania relacji wewnętrznych,
• opracowaniem i prowadzeniem wewnętrznych działań PR,
• diagnozowaniem i likwidowaniem barier komunikacji wewnętrznej.Osoby biorące udział w szkoleniu zdobędą nowe umiejętności w zakresie praktycznego prowadzenia relacji z mediami, planowania działań PR, posługiwania się narzędziami public relations w organizacji.
Metodyka:
Ćwiczenia, case studies, mini wykład, dyskusja.
Trenerzy:
Szkolenie prowadzi ekspert ds. public relations, trener komunikacji interpersonalnej, negocjacji oraz NLP, strategii public relations i marketingu.
Program szkolenia:
  1. Public relations jako forma dialogu – jak właściwie rozumieć PR i dlaczego warto go prowadzić?
  1. Public relations – sfery działania.
  1. Warsztat praktyczny public relations.
  1. Wpływ wewnętrznego PR na wizerunek zewnętrzny firmy.
  1. Media relations – zasady współpracy z mediami, organizacja konferencji prasowej, wywiad.
  1. Narzędzia wewnętrznego PR.
  1. Zarządzanie informacją a przygotowanie do zmian w firmie.
  1. Przygotowanie kluczowych pracowników w firmie do zewnętrznej sytuacji kryzysowej.
  1. Kryzys i zarządzanie w sytuacji kryzysowej.
  1. Wewnętrzne działania komunikacyjne w czasie kryzysu zewnętrznego.
  1. Działania po-kryzysowe w odniesieniu do pracowników.
  1. Usprawnianie komunikacji wewnętrznej.
  1. System komunikacji wewnętrznej w firmie.
  1. Podstawy spójnego systemu komunikacji wewnętrznej firmy.
  1. Elementy komunikacji wewnętrznej.
  1. Praktyczne sposoby budowy i zmiany systemu komunikacji wewnętrznej.
  1. Formy komunikacji interpersonalnej jako składnika komunikacji wewnętrznej.
  1. Komunikacja ustna.
  1. Komunikacja pisemna.
  1. Formy komunikowania się, a efektywność działania PR.
  1. Komunikowanie międzykulturowe.
  1. Bariery w komunikowaniu się.
 1. „Programy naprawcze” – przezwyciężanie barier w komunikacji.
Miejsce: Sale wykładowe Centrum IB, ul. Filipa 7/8

zapisy
 Certyfikat: imienny certyfikat ukończenia szkolenia. Dodatkowo zapewniamy: materiały szkoleniowe, konsultacje trenerskie, przerwy kawowe.
Print Friendly, PDF & Email