INFORMATYKA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

wpis w: Szkolenia Oświatowe | 0
„CENTRUM IB” Sp. z o.o.
oraz

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE

Termin: wrzesień 2017 – czerwiec 2018

 

INFORMATYKA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

Cel: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w dodatkowe kwalifikacje do nauczania Informatyki. Uzyskana wiedza pozwoli na prowadzenie lekcji z przedmiotów: Informatyka, Technologia Informacyjna. Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).
Adresaci:

 • Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat). Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.
  Warunkiem uzyskania kwalifikacji dla nauczycieli (nauczania w placówce oświatowej) jest posiadanie uprawnień pedagogicznych. 

Treść kształcenia:

 • Technologia informacyjna w nauczaniu wybranego przedmiot
 • Wykorzystanie internetu
 • Projektowanie witryn internetowych
 • Systemy operacyjne
 • Sieci komputerowe
 • Programy użytkowe
 • Techniki multimedialne
 • Bazy danych
 • Systemy programistyczne
 • Metodyka nauczania informatyki
 • Metodyka nauczania technologii informacyjnej

 

Uzyskane kwalifikacje: Ukończenie studiów  będzie nadawało kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu informatyki i technologii informacyjnej na wszystkich etapach edykacyjnych (do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207 z późn. zm.).Łączna liczba godzin: 350 + 60 praktyk

zapisy

Studia 3-semestralne będą realizowane w czasie 11 miesięcy.


[printfriendly]