Rozmowa rekrutacyjna bez tajemnic

Termin: 18-19.01.2017 | 22-23.02.2017 | 16-17.03.2017 | 05-06.04.2017| 16-17.05.2017 | 05-06.06.2017
Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych
Cena: 240 zł (osoby indywidualne)
480 zł netto (osoby delegowane z firm)
Program szkolenia:
  1. Kwalifikacje a kompetencje
  2. Metody rekrutacji
  3. Oferty pracy
  4. Curriculum Vitae i list motywacyjny
  5. Rozmowa kwalifikacyjna (przygotowanie, trudne pytania, kompetentne odpowiedzi)
  6. Przekaz werbalny i pozawerbalny (typowe gesty, modele pozytywnego odbioru, czego należy unikać)
  7. Zasady autoprezentacji i tworzenia pozytywnego wizerunku
  8. Panowanie nad emocjami i przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu – ćwiczenia praktyczne
  9. Zasady oceniania kandydatów (kryteria oceniania, błędy w ocenianiu)
Miejsce: Sale wykładowe „Centrum IB”, ul. św. Filipa 7/8

zapisy