Kadra wykładowców i instruktorów

Na stałe współpracuje z nami około 100 wykładowców i instruktorów – pracowników naukowych krakowskich wyższych uczelni z tytułami od magistra wzwyż, posiadających odpowiednie przygotowanie merytoryczne i uprawnienia pedagogiczne, a także warsztatowe. Trenerzy posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.