STATUT OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA – STAN PRAWNY 01.09.2017r.

wpis w: Szkolenia Oświatowe | 0
Termin: 6.04.2016., godz. 16.00 – 19:15 Nr szkolenia: 2000/O/16/17
Liczba godzin: 4
Cena: 200 zł/osoba (zwolnione z VAT.) Ilość miejsc ograniczona
Adresaci: Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz innych specjalistów i nauczycieli.
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Zapoznanie ze zmianami w przepisach prawa oświatowego, dotyczącymi statutów szkół i przedszkoli.
  • Nabycie umiejętności do przygotowania statutów dla 8-letniej szkoły podstawowej i przedszkola.
Treści kształcenia:
  • Aktualny stan prawny dotyczący nadawania statutu i uchwalania zmian.
  • Zmiany w statutach szkół wynikające ze zmian przepisów dotyczących ustroju szkolnego
  • Stan prawny dotyczący stanu na dzień 1 września 2017r.
  • Schemat statutu 8-letniej szkoły podstawowej i przedszkola.
  • Szczegółowe zapisy w statucie, przykładowe rozwiązania
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. ul. Św. Filipa 7/8,31-150 Kraków

zapisy [printfriendly]