Jakość

Od początku działania Ośrodka Doskonalenia Ustawicznego „Centrum IB” Sp. z O.O. z naszych usług korzystało kilka tysięcy placówek oświatowych, efektywnie przeszkoliliśmy ponad 15 000 nauczycieli

Posiadamy wpis do ewidencji placówek oświatowych Nr 14/2001; KO IV OK 1 021/12/2001 Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Nadajemy nauczycielom kwalifikacje w zakresie ukończonych kursów realizowanych na podstawie indywidualnej zgody Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Niektóre z placówek oświatowych, które korzystają z naszych usług:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.
2. XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Łodzi.
3. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Sopotu.
4. Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Nowym Sączu.
5. Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Jeziorzanach.
6. Przedszkole nr 11 w Krakowie.
7. Nowotarski Teatr Szkolny w Nowym Targu.
8. Samorządowe Przedszkole nr 113 w Krakowie.
9. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie.
10. IX Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie.
11. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zagorzynie.
12. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem.
13. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Ryczowie.
14. Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej.
15. Zespół Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalny w Podlipiu.
16. Wydział Artystyczno-Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego.
17. Zespół Szkół nr 1 w Bukownie.
18. Zespół Placówek Oświatowych w Glichowie.
19. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie.
20. Przedszkole Samorządowe w Lanckoronie.
21. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance.
22. Zespół Katolickich Szkół im. Jana Pawła II w Skawinie.
23. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie, Gimnazjum Integracyjne nr 15 im. Janusza Korczaka.
24. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Nowym Sączu.
25. Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Skawinie.
26. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Krakowie.
27. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie.
28. Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.


Opinie klientów:

„Serdecznie dziękuję za bardzo miłą współpracę w ramach kursu „Zarządzanie Oświatą…” i życzę powodzenia oraz sukcesów zawodowych :)
Pozdrawiam Ryszard Góra” ~ 25 marca 2015