Pomoc dla firm

WIRTUALNE BIURO

Usługę Wirtualne Biuro kierujemy do wszystkich zainteresowanych minimalizacją kosztów stałych prowadzenia firmy. Oferta skierowana do małych i średnich firm, także tych, które dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej i chcą znacznie ograniczyć koszty.

Oferowane usługi

 • Adres dla firmy – rejestracji firmy pod krakowskim adresem: ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków

 • Udostępnienie biura – miejsca pracy w uzgodnionych godzinach

 • Obsługa poczty wg indywidualnych ustaleń

 • Telefon stacjonarny z krakowskim numerem kierunkowym

 • Obsługa faksu/ksero/urządzeń biurowych

 • Możliwość korzystania z sali wykładowej (za dodatkową opłatą)

 • Pomoc organizacyjna oraz obsługa księgowa przy założeniu i prowadzeniu firmy

Dzięki skorzystaniu z Wirtualnego biura Państwa firma ma szansę szybko zaistnieć na krakowskim rynku i osiągnąć maksimum zysku przy minimalnym nakładzie.

Z zainteresowanymi osobami spisujemy umowy z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Cena: 1300 zł netto miesięcznie

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:

Tel. 12 632 80 75 / 600 479 925

* * *

Oferujemy kontakt z doświadczonym konsultantem – praktykiem, który pomoże określić rodzaj i formę niezbędnej pomocy.

Proponujemy pomoc, jeśli chcą Państwo:

 • zbadać potrzeby oraz perspektywy rozwoju Państwa firmy i poprawić jej funkcjonowanie,

 • ustalić czy i w jakim stopniu Państwa firma odpowiada na oczekiwania rynkowe,

 • przygotować dokumentację kredytową, aby była ona wiarygodna dla banku.

W bezpośrednim spotkaniu z konsultantem, który zbada sytuację w siedzibie Państwa firmy mogą Państwo zgłosić swoje problemy i uzgodnić zakres pomocy oraz wysokość wynagrodzenia.

Jeśli nie dojdzie do porozumienia, jedynym kosztem dla Państwa będzie zwrot kosztów dojazdu.

Proponowana pomoc obejmuje:

Zagadnienia ekonomiczne

 • Przygotowanie biznes planów i studiów wykonalności,

 • Przygotowanie programów restrukturyzacji i naprawczych,

 • Opracowywanie strategii rozwoju firmy,

 • Pozyskiwanie kapitału (partnera lub finansowania bankowego),

 • Opracowywanie strategii marketingowej i planów marketingowych,

 • Budowa wewnętrznego systemu oceny wiarygodności kontrahentów,

 • Analiza ryzyka związanego z działalnością biznesową.

Usprawnienie funkcjonowania firmy

 • Audyt kontrolingowy,

 • Audyt organizacyjny (diagnoza),

 • Organizacja przetargów, ocena dokumentacji przetargowej pod kątem formalnym i merytorycznym, udział w komisji przetargowej,

 • Opracowanie dokumentacji wymaganej do udziału w przetargach,

 • Przygotowywanie dokumentacji kredytowej i leasingowej,

 • Audyt rynkowy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!