Kurs na wychowawcę wypoczynku

wpis w: Aktualności, Szkolenia Oświatowe | 0
Termin: pierwszy tydzień każdego miesiąca; cały rok Nr szkolenia: 1596/O/16/17
Liczba godzin: 36
Cena: 135 zł
Adresaci: Wszystkie pełnoletnie osoby zainteresowane pracą wychowawcy
Forma zajęć: Kurs instruktażowy.
Cele kształcenia: Wyposażenie w umiejętności i wiedzę niezbędne do pełnienia funkcji wychowawcy na różnego rodzaju formach wypoczynku m.in. kolonii letnich, obozów
Treści kształcenia:
  • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
  • organizacja zajęć w trakcie trwania wypoczynku,
  • planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
  • ruch i rekreacja,
  • turystyka i krajoznawstwo,
  • zajęcia kulturalno- oświatowe,
  • zajęcia praktyczno- techniczne,
  • prace społecznie użyteczne,
  • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.
Miejsce: Sale wykładowe ODU ‘’ Centrum IB’’ Sp. z o.o. , ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków (na indywidualne zamówienia możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy [printfriendly]
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu dla wychowawców kolonijnych zgodne z wymogami MEN.