Kariera

Oferty pracy:


Oferta 1: Trener do prowadzenie szkolenia o tematyce: AutoCad – projektowanie od podstaw


Oferta 2: Pedagog do prowadzenia szkolenia o tematyce: Zaburzenia zachowania i zagrożenie niedostosowaniem społecznym – metody pracy z uczniem z orzeczeniem


Oferta 3: Trener do prowadzenie szkolenia w zakresie: Prawo cywilne, handlowe, prawo pracy