ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

wpis w: Szkolenia Oświatowe | 0
„CENTRUM IB” Sp. z o.o.
oraz

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE

Termin: wrzesień 2017 – czerwiec 2018

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Cena: 3400 zł
Cel: Przekazanie wiedzy w zakresie nowoczesnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi. Jak projektować i wdrożyć systemy tworzące proces zarządzania zasobami ludzkimi organizacji, który obejmuje: planowanie zatrudnienia, dobór pracowników, motywowanie i ocenianie, warsztaty współpracy i komunikacji interpersonalnej, rozwój i doskonalenie pracowników. Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra wykładowców, trenerów i menedżerów, praktyków w dziedzinie HR.
Adresaci:

  • Studia kierowane są do osób poszukujących praktycznych umiejętności w procesie zarządzania zasobami ludzkimi – kadry kierowniczej, specjalistów, oraz osób chcący rozwijać się w zakresie HR.

Uzyskane kwalifikacje: Absolwenci studiów będą posiadali pełne kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem ukończenia studiów w zakresie Zarządzanie zasobami ludzkimi, co daje uprawnienia do zarządzania personelem na wszystkich stanowiskach kierowniczych oraz w działach HR.

Łączna liczba godzin: 180 h.

1Profesjonalne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi to podstawa funkcjonowania i element konieczny od osiągania sukcesów w każdej firmie, instytucji, organizacji i branży. Selekcja i dobór pracowników, komunikacja i zarządzanie zespołem, autoprezentacja, motywowanie i szkolenie – to umiejętności, które są dziś niezbędne każdemu managerowi. Studia prowadzone przez praktyków znających i rozumiejących potrzeby rynkowe, są szansa na szybkie zdobycie kluczowej wiedzy i umiejętności z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. To propozycja dla tych, którzy w dobie ogromnej konkurencji rynkowej zainteresowani są najlepszymi wynikami.

Krystian Dudek www.krystiandudek.pl

zapisy

Studia 3-semestralne będą realizowane w czasie 11 miesięcy.


[printfriendly]