Karty zgłoszeń

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum IB Sp. z o.o., której siedzibą jest Kraków, kod pocztowy 31-150, ul. Św. Filipa 7/8.Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanie ofert szkoleniowych, studiów podyplomowych. Pani/ Pana dane osobowe zamieszczone w treści korespondencji nie będą przekazywane osobom i podmiotom trzecim, bez Pana/Pani uprzedniej zgody. Zgodnie z Art. 13 „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Print Friendly, PDF & Email