Finanse dla niefinansistów – rachunkowość menadżerska w pigułce

Finanse dla niefinansistów – rachunkowość menadżerska w pigułce

Termin: 9-10.11.2017 | 9-10.01.2018 | 08-09.02.2018 | 13-14.03.2018 | 10-11.04.2018 | 17-18.05.2018 | 14-15.06.2018
Cena: 850 zł netto/os. (Kraków)
1650 zł netto/os. (np. Krynica, Zakopane)
Program szkolenia:
1. Podstawy rachunkowości i finansów:

 • Czym są finanse i jaka jest odpowiedzialność dyrektora finansowego?
 • Czym jest rachunkowość finansowa i dla kogo jest prowadzona?
 • Czym jest rachunkowość zarządcza i po co się ją sporządza?
 • Perspektywa kasowa a księgowa: różnica pomiędzy kosztem a wydatkiem, zysk a dodatnie przepływy pieniężne, przychód a wpływ.

2. Sprawozdawczość finansowa:

 • Rachunek zysków i strat: budowa, struktura, poziomy wyników.
 • Bilans: budowa, struktura, składniki aktywów oraz źródła ich pokrycia.
 • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych: budowa, struktura, trzy główne strumienie pieniądza.
 • Kto jest odbiorcą każdego z dokumentów?
 • Jakie informacje zawierają?
 • Zniekształcenia informacji w sprawozdaniach finansowych.

3. Analiza sprawozdań finansowych:

 • Metodyka analizy finansowej: struktura, dynamika, wskaźniki, porównania.
 • Analiza wyników przedsiębiorstwa – salda pośrednie, źródła zysku.
 • Analiza bilansu: struktura i dynamika.
 • Analiza cash-flow: skąd się bierze i na co jest przeznaczany pieniądz?
 • Przydatność analizy dokumentów finansowych.
 • Dlaczego trzeba korzystać z obcych źródeł finansowania?
 • Jak wycenić przedsiębiorstwo w oparciu o bilans?

4. Finansowe kryteria oceny zarządzania:

 • Ocena płynności.
 • Analiza wskaźnikowa: wskaźnik płynności bieżącej, szybki, natychmiastowy.
 • Analiza niestandardowa: płynność dyspozycyjna.
 • Ocena płynności w oparciu o cash-flow.
 • Jak wycenić przedsiębiorstwo w oparciu o cash flow?
 • Wpływ decyzji menedżerskich na płynność przedsiębiorstwa.

5. Ocena kondycji finansowej:

 • Źródła finansowania aktywów: jaka powinna być struktura finansowania?
 • Co to jest równowaga finansowa?
 • Rentowność działalności.
 • Wskaźniki rotacji.
 • Salda przepływów pieniężnych.

6. Prognozowanie finansowe:

 • Zakres, cele i przydatność sporządzania planów finansowych.
 • Metody prognozowania finansowego.
 • Źródła zniekształceń w prognozowaniu finansowym.

zapisy [printfriendly]