System, zasady i rodzaje oceniania. Pomiar osiągnięć ucznia.

System, zasady i rodzaje oceniania. Pomiar osiągnięć ucznia.

Termin: 09.05.2019 Nr szkolenia: 1714/O/18/19
Liczba godzin: 5
Cena: 135 zł
Adresaci: Dyrektorzy placówek, nauczyciele wszystkich typów szkół
Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia
Cele kształcenia:
 • Nabycie umiejętności:
   • konstruowania narzędzi pomiaru dydaktycznego
   • obiektywnego, kształtującego oceniania osiągnięć ucznia
   • opracowanie zasad oceniania
  • wykorzystanie wyników oceniania do doskonalenia własnej pracy i pracy szkoły
Treści kształcenia:
  • Prawne regulacje dotyczące oceniania
  • Kryteria formułowania oceny szkolnej i ich znaczenie dla rozwoju osobowości ucznia
  • Rodzaje pomiarów – konstruowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego, opracowywanie wyników i ich prezentacja
  • Rodzaje oceniania ze szczególnym uwzględnieniem ocenienia kształtującego i sumującego
 • Szkolny i przedmiotowy system oceniania. Funkcja oceny szkolnej w procesie kształcenia
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o.  (możliwość organizacji na terenie placówki – dla min. 10 osób).

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Tags: