DZIECKO Z CUKRZYCĄ W PLACÓWCE EDUKACYJNEJ

DZIECKO Z CUKRZYCĄ W PLACÓWCE EDUKACYJNEJ

Termin: 18.04.2018 godz. 16:00 Nr szkolenia: 1785/O/17/18
Liczba godzin: 5
Cena: 210 zł
Adresaci: Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów, nauczycieli, opiekunów, wychowawców i innych pracowników placówek oświatowych.
Forma zajęć: Wykład
Cele kształcenia:
 • Zapoznanie z pojęciem cukrzycy oraz jej konsekwencjami,
 • Nabycie umiejętności postępowania podczas zaburzeń poziomu cukru,
 • Zapoznanie z urządzeniami i lekami wykorzystywanymi podczas cukrzycy,
 • Nabycie umiejętności postępowania z dzieckiem chorującym na cukrzycę w różnych sytuacjach szkolnych.
Treści kształcenia:
 1. Cukrzyca – krótko o chorobie
  1. jakie objawy daje cukrzyca,
  2. cukrzyca typu I , cukrzyca typu II,
  3. powikłania występujące przy cukrzycy,
  4. podstawowe zasady postępowania w cukrzycy.
 2. Insulinozależność i jej konsekwencje
  1. (samokontrola, iniekcje insuliny),
  2. żywienie,
  3. aktywność fizyczna.
 3. Informacje o dziecku z cukrzycą, które powinna posiadać szkoła
 4. Niezbędnik szkolny dziecka z cukrzycą
 5. „Kącik cukrzyka” – organizacja, wyposażenie, przechowywanie
 6. Postępowanie przy zaburzeniach poziomu cukru
  1. hipoglikemia,
  2. hiperglikemia,
  3. kwasica ketonowa.
 7. Urządzenia i leki wspomagające monitorowanie i leczenie cukrzycy – podstawowe informacje
  1. glukometr, nakłuwacz,
  2. pen, glukagon,
  3. pompa insulinowa.
 8. Postępowanie z dzieckiem chorującym na cukrzycę w różnych sytuacjach szkolnych (z uwzględnieniem dzieci korzystających z pompy insulinowej):
  1. codzienne lekcje, czas wolny, odpoczynek nocny,
  2. wf, aktywność sportowa,
  3. wycieczki, wyjścia kulturalne i inne.,
  4. sprawdziany, egzaminy.
 9. Psychologiczne aspekty choroby
  1. oznaki dobrego radzenia sobie z chorobą,
  2. oznaki nieradzenia sobie z chorobą,
  3. zachowania utrudniające kontrole choroby.
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)