„Dziecko z cukrzycą w placówce edukacyjnej”

„Dziecko z cukrzycą w placówce edukacyjnej”

Serdecznie zapraszamy na szkolenie:

 

„Dziecko z cukrzycą w placówce edukacyjnej”

 
 
Szkolenie poprowadzi Danuta Bener.
W programie zostaną omówione następujące aspekty:

 1. Cukrzyca – krótko o chorobie
  1. a) jakie objawy daje cukrzyca
  2. cukrzyca typu I , cukrzyca typu II
  3. powikłania występujące przy cukrzycy
  4. podstawowe zasady postępowania w cukrzycy
 2. Insulinozależność i jej konsekwencje
  1.  (samokontrola, iniekcje insuliny)
  2. żywienie
  3. aktywność fizyczna
 3. Informacje o dziecku z cukrzycą, które powinna posiadać szkoła
 4. Niezbędnik szkolny dziecka z cukrzycą
 5. „Kącik cukrzyka” – organizacja, wyposażenie, przechowywanie
 6. Postępowanie przy zaburzeniach poziomu cukru
  1. hipoglikemia
  2. hiperglikemia
  3. kwasica ketonowa
 7. Urządzenia i leki wspomagające monitorowanie i leczenie cukrzycy – podstawowe informacje
  1. glukometr, nakłuwacz,
  2. pen, glukagon
  3. pompa insulinowa
 8. Postępowanie z dzieckiem chorującym na cukrzycę w różnych sytuacjach szkolnych (z uwzględnieniem dzieci korzystających z pompy insulinowej:
  1. codzienne lekcje, czas wolny, odpoczynek nocny
  2.  wf, aktywność sportowa
  3. wycieczki, wyjścia kulturalne i in.
  4. sprawdziany, egzaminy
 9. Psychologiczne aspekty choroby
  1. oznaki dobrego radzenia sobie z chorobą
  2.  oznaki nieradzenia sobie z chorobą
  3. zachowania utrudniające kontrole choroby.