Dyskalkulia

Dyskalkulia

Termin: 24.04.2019 Nr szkolenia: 1772/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 110 zł
Adresaci: Nauczyciele klas I – III
Forma zajęć: Warsztaty
Cele kształcenia:
  • Przygotowanie do pracy z dziećmi mającymi problemy w uczeniu się matematyki
 • Metody prowadzenia zajęć korekcyjno–wyrównawczych
Treści kształcenia:
  • Dyskalkulia – specyficzne trudności w uczeniu się; definicje, podłoże
  • Trudności w uczeniu się matematyki, przyczyny niepowodzeń; zwykłe a specyficzne
  • Wskaźniki dojrzałości do uczenia się matematyki
  • Wyniki badań (zespół prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej) nad poziomem dojrzałości do uczenia się matematyki dzieci
  • Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki
  • Metody diagnozy dzieci z  trudnościami  w matematyce
  • Zasady i metody prowadzenia zajęć z uczniami z dyskalkulią
  • Propozycje konkretnych ćwiczeń stymulujących rozwój myślenia, pojęć i umiejętności matematycznych / Współpraca: rodzic – nauczyciel – pedagog – psycholog
 • Konsekwencje wynikające z rozpoczęcia nauki szkolnej bez dojrzałości do uczenia się matematyki
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Tags: