Środki legalne i zabronione – czym odurza się młodzież?

Środki legalne i zabronione – czym odurza się młodzież?

Termin: 18.04.2019 Nr szkolenia: 1744/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 110 zł
Adresaci: Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Zapoznanie się ze współczesnymi środkami odurzającymi
 • Umiejętność rozpoznania ucznia, który po nie sięga
Treści kształcenia:
  • Legalne substancje, którymi odurza się młodzież / Dopalacze / Marihuana i inne narkotyki
  • Dlaczego młodzież sięga po używki?
  • Konsekwencje zażywania substancji psychoaktywnych
  • Rozpoznawanie objawów osób pod wpływem narkotyków
 • Profilaktyka uzależnień
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Tags: