CYBERTERRORYZM

CYBERTERRORYZM

Termin:

09.10.2019| 13.11.2019 |

Nr szkolenia: 1503/O/15/16
Liczba godzin:

4

Cena:

130 zł

Adresaci:

Dyrektorzy placówek,  nauczyciele wszystkich typów szkoł, wychowawcy klas, pedagodzy oraz rodzice

Forma zajęć:

Wykład

Cele kształcenia:
  • Zapoznanie ze zjawiskiem terroryzmu

  • Nabycie umiejętności rozpoznawania przejawów terroryzmu w różnych działaniach

Treści kształcenia:

Co to jest cyberprzestrzeń?

Rodzaje cyberzagrożeń

Cyberprzestępczość:

a) kradzież pieniędzy,

b) cyberprzemoc,

c) zagrożenia dla komputera i urządzeń mobilnych,

d) utrata prywatności,

e) treści szkodliwe i nielegalne,

f) seksting.

Cyberterroryzm:

a) propagowanie idei nienawiści i rasizmu,

b) zagrożenie dla funkcjonowania urządzeń i instytucji publicznych,

c) internet jako element łączności terrorystów,

d) zagrożenia cyberterroryzmem dla obronności państwa,

e) państwowe wsparcie dla terrorystów,

f) zagrożenie dla przedsiębiorstw i biznesu,

g) fałszywe alarmy też szkodzą,

h) ekoterroryści.

Zagrożenia związane z uzależnieniami:

a) internet jako miejsce dostępu do substancji odurzających i dopingujących,

b) uzależnienia od sieci i gier komputerowych.

Zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego

Zapobieganie cyberzagrożeniom.

Miejsce:

Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na terenie Państwa.


zapisy
Print Friendly, PDF & Email