CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ

Termin:

08.10.2019| 12.11.2019 |

Nr szkolenia: 150/O/15/16

Liczba godzin:

4

Cena:

135 zł

Adresaci:

Dyrektorzy placówek, nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy oraz rodzice.

Forma zajęć:

Warsztaty, wykład

Cele kształcenia:
  • Umiejętność rozpoznawania zagrożeń, na jakie narażone są dzieci w Sieci.

  • Świadomość zjawiska cyberprzemocy oraz miejsc występowania cyberprzemocy.

  • Nabycie umiejętności rozpoznawania zespołu uzależnienia od Internetu.

  • Nabycie umiejętności zapobiegania uzależnieniu dziecka od Internetu.

Treści kształcenia:

Najczęstsze zagrożenia, na jakie narażone są dzieci w Internecie.

Wpływ niebezpiecznych treści na psychikę dziecka.

Cyberprzemoc:

a) definicja

b) formy cyberprzemocy

Serfowanie po Internecie – zagrożenia:

a) serwisy społecznościowe,

b) komunikatory internetowe i czaty(np. Gadu-Gadu, Skype),

c) telefony komórkowe.

Zjawisko child grooming:

a) specyfika child groomingu,

b) etapy child groomingu,

c) cechy dziecka predysponowanego do bycia ofiarą.

Zespół uzależnienia od Internetu:

a) uzależnienie od sieci, przeciążenie informacyjne i uzależnienie od komputera,

b) gry komputerowe.

Zasady bezpieczeństwa mogące pomóc w zapobieganiu uzależnieniu dziecka od Internetu.

Miejsce:

Sale wykładowe ODU „Centrum IB” Sp.z o.o.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na terenie Państwa placówki.


zapisy
Print Friendly, PDF & Email