Szkolenia Oświatowe

Termin: 03.10.2017| 07.12.2017| 11.04.2018 Nr szkolenia: 1749/O/17/18 Liczba godzin: 3 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół. Forma zajęć: Konwersatorium, ćwiczenia Cele kształcenia: Nabycie umiejętności automotywacji i motywowania innych Treści kształcenia: Definicja motywacji i automotywacji Prawa motywacji Pytania, które pozwolą odkryć ci własny potencjał Piramida potrzeb Maslowa Sposoby automotywacji Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji...

Termin: 08.11.2017| 14.03.2018| 17.05.2018 Nr szkolenia: 1748/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół. Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Nabywanie umiejętności odreagowywania, radzenia sobie z  nadmiernym obciążeniem psychicznym i fizycznym Treści kształcenia: Stres fizjologiczny i psychologiczny – źródła stresu Przebieg reakcji stresowych w organizmie Konsekwencje reakcji stresowych Stres będący źródłem powstawania nadmiernego obciążenia...

Termin: 27.09.2017| 30.11.2017| 25.01.2018| 26.04.2018 Nr szkolenia: 1747/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, rodzice Forma zajęć: Wykład, konwersatorium, ćwiczenia Cele kształcenia: Nabycie umiejętności rozpoznawania mechanizmów kształtowania się zachować agresywnych u dzieci i młodzieży Profilaktyka i terapia zachowań agresywnych Wykorzystanie metod socjoterapeutycznych w pracy z dzieckiem agresywnym Treści kształcenia: Cechy sprawców i ofiar ataków...

Termin: 29.11.2017| 27.02.2018| 29.05.2018 Nr szkolenia: 1746/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Wychowawcy klas, pedagodzy szkolni, pielęgniarki szkolne, pracownicy świetlic Forma zajęć: Ćwiczenia, warsztaty Cele kształcenia: Rozpoznawanie przyczyn zaburzeń w zachowaniu uczniów Sposoby diagnozowania zaburzeń Przygotowanie do organizacji profilaktyki I i II rzędu na terenie szkoły Treści kształcenia: Definicje patologii społecznej, klasyfikacje i objawy Uzależnienia społeczne, psychiczne...

Termin: 09.11.2017| 11.01.2018| 19.04.2018 Nr szkolenia: 1744/O/17/17 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Zapoznanie się ze współczesnymi środkami odurzającymi Umiejętność rozpoznania ucznia, który po nie sięga Treści kształcenia: Legalne substancje, którymi odurza się młodzież / Dopalacze / Marihuana i inne narkotyki Dlaczego młodzież sięga...

Termin: 23.11.2017| 23.03.2018 | 10.04.2018 Nr szkolenia: 1742/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wychowania plastycznego, nauczyciele przedszkoli i nauczania zintegrowanego, pracownicy placówek opiekuńczo–wychowawczych, świetlic terapeutycznych i środowiskowych, psycholodzy, pedagodzy Forma zajęć: Warsztat integrujący elementy psychologii i teatru Cele kształcenia: Możliwość terapii sztuką w psychoterapii Nabycie umiejętności dostosowania i wykorzystania metod interpretacji koloru oraz rysunku w terapii Umiejętność...

Termin: 28.09.2017 | 22.11.2017| 29.03.2018| 14.06.2018 Nr szkolenia: 1741/O/17/18 Liczba godzin: 3 Cena: 110 zł Adresaci: Rodzice, nauczyciele, pedagodzy przedszkolni oraz szkół podstawowych, wychowawcy placówek dla dzieci Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Nabywanie umiejętności zastosowania bajkoterapii w  rozwoju dzieci zdrowych oraz przejawiających zaburzenia natury emocjonalnej,wychowawczej Treści kształcenia: Bajka i baśń – jak z nich korzystać w naturalnym rozwoju dziecka ...

Termin: 22.11.2017| 28.02.2018 | 08.05.2018 Nr szkolenia: 1740/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Rodzice, pedagodzy przedszkoli oraz nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy świetlicy, placówek dla dzieci i młodzieży Forma zajęć: Wykład, konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Zapoznanie z treściami dotyczącymi teoretycznych uwarunkowań terapii zajęciowej Umiejętność wykorzystania terapii w  rozwoju dziecka/ ucznia Umiejętność oceny korzystnych wpływów terapii...

Termin: 07.11.2017 | 25.01.2018| 15.05.2018 Nr szkolenia: 1739/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkolni i  szkolni, pedagodzy, psycholodzy Forma zajęć: Konserwatorium, warsztaty Cele kształcenia: Specyfika pracy z dzieckiem niepełnosprawnym Stymulowanie i wykorzystanie potencjału twórczego dzieci Treści kształcenia: Teoria rozumienia potencjału twórczego dzieci Historia muzykoterapii – krótki zarys Walory terapeutyczne muzyki. Bodźce wzmacniające "lecznicze działanie muzyki" Dobór...

Termin: 19.10.2017 | 12.12.2017 | 18.01.2018| 27.03.2018| 24.05.2018 Nr szkolenia: 1738/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 130 zł Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy świetlic i placówek opiekuńczo–wychowawczych Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Zapoznanie uczestników z wybranymi tańcami regionalnymi Przygotowanie ich do wykorzystania tych umiejętności na lekcjach, w różnego rodzaju uroczystościach, imprezach itp. Treści kształcenia: Wprowadzenie do problematyki tańców regionalnych (muzyka, podstawowe kroki,...