Szkolenia Oświatowe

Termin: 06.06.2019 Nr szkolenia: 1759/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 135 zł Adresaci: Rodzice dzieci przedszkolnych oraz szkolnych, nauczyciele przedszkolni, nauczyciele szkół  podstawowych oraz gimnazjalnych, pedagodzy, wychowawcy świetlic, ośrodków i różnych placówek dla dzieci Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Przedstawienie cech charakterystycznych dziecka z mutyzmem całkowitym oraz wybiórczym Wskazówki postępowania z dzieckiem mutystycznym w środowisku rodzinnym i szkolnym Treści kształcenia: ...

Termin:  25.04.2019 Nr szkolenia: 1757/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 125 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego Forma zajęć: Krótki wykład wprowadzający, warsztaty Cele kształcenia: Zaprezentowanie zabaw i ćwiczeń stanowiących tzw. profilaktykę logopedyczną dotyczącą wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Treści kształcenia: Gimnastyka buzi i  języka – ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy (języka, warg,  podniebienia, żuchwy) Ćwiczenia...

Termin:  13.06.2019 Nr szkolenia: 1753/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności wykorzystania kodu kolorów w procesie edukacji Zapoznanie z językiem kolorów i jego wpływem na proces nauczania Treści kształcenia: Język kolorów Wpływ kolorów na charakter człowieka i jego relacje z innymi Określenie własnego typu osobowości ...

Termin: 04.04.2019 Nr szkolenia: 1752/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, rodzice Forma zajęć: Wykład – konwersatorium z wykorzystaniem środków audio–video, dyskusja Cele kształcenia: Rozpoznawanie rodzajów niepełnosprawności Poznanie typów, metod i funkcji szkolnictwa specjalnego Akty normatywne w zakresie kształcenia specjalnego Treści kształcenia: Historia rozwoju opieki i edukacji nad dzieckiem / uczniem specjalnej...

Termin: 23.05.2019 Nr szkolenia: 1751/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 115 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół Forma zajęć: Konwersatoria, ćwiczenia Cele kształcenia: Nabycie umiejętności technik szybkiego czytania z wykorzystaniem pamięci krótkotrwałej i długotrwałej Treści kształcenia: Trening pamięci krótkotrwałej i długotrwałej Mnemotechniki Metoda łańcuszkowa, lokalizacji, symboli Elementy metody Dennisona („gimnastyka mózgu”) Pobudzenie kreatywnego myślenia Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM...

Termin: 11.04.2019 Nr szkolenia: 1749/O/18/19 Liczba godzin: 3 Cena: 105 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół. Forma zajęć: Konwersatorium, ćwiczenia Cele kształcenia: Nabycie umiejętności automotywacji i motywowania innych Treści kształcenia: Definicja motywacji i automotywacji Prawa motywacji Pytania, które pozwolą odkryć ci własny potencjał Piramida potrzeb Maslowa Sposoby automotywacji Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o....

Termin:  16.05.2019 Nr szkolenia: 1748/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 105 zł Adresaci: Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół. Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Nabywanie umiejętności odreagowywania, radzenia sobie z  nadmiernym obciążeniem psychicznym i fizycznym Treści kształcenia: Stres fizjologiczny i psychologiczny – źródła stresu Przebieg reakcji stresowych w organizmie Konsekwencje reakcji stresowych Stres będący źródłem powstawania...

Termin: 17.10.2018| 29.11.2018| 24.01.2019| 25.04.2019 Nr szkolenia: 1747/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, rodzice Forma zajęć: Wykład, konwersatorium, ćwiczenia Cele kształcenia: Nabycie umiejętności rozpoznawania mechanizmów kształtowania się zachować agresywnych u dzieci i młodzieży Profilaktyka i terapia zachowań agresywnych Wykorzystanie metod socjoterapeutycznych w pracy z dzieckiem agresywnym Treści kształcenia: Cechy sprawców i ofiar ataków...

Termin: 28.11.2018| 27.02.2019| 29.05.2019 Nr szkolenia: 1746/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 135 zł Adresaci: Wychowawcy klas, pedagodzy szkolni, pielęgniarki szkolne, pracownicy świetlic Forma zajęć: Ćwiczenia, warsztaty Cele kształcenia: Rozpoznawanie przyczyn zaburzeń w zachowaniu uczniów Sposoby diagnozowania zaburzeń Przygotowanie do organizacji profilaktyki I i II rzędu na terenie szkoły Treści kształcenia: Definicje patologii społecznej, klasyfikacje i objawy ...

Termin: 18.04.2019 Nr szkolenia: 1744/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Zapoznanie się ze współczesnymi środkami odurzającymi Umiejętność rozpoznania ucznia, który po nie sięga Treści kształcenia: Legalne substancje, którymi odurza się młodzież / Dopalacze / Marihuana i inne narkotyki Dlaczego młodzież...