Szkolenia Oświatowe

Termin: 14.12.2017| 28.03.2018| 12.06.2018 Nr szkolenia: 1763/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego Forma zajęć: Wykłady, ćwiczenia Cele kształcenia: Przyczyny i objawy zaburzeń emocjonalnych, uświadomienie wpływu tych zaburzeń na sukces szkolny Kształtowanie umiejętności postępowania z dziećmi nadpobudliwymi na terenie placówki oświatowej Treści kształcenia: Rodzaje zaburzeń emocjonalnych występujących u  dzieci: nerwice, zahamowanie psychoruchowe, obojętność uczuciowa,...

Termin: 26.09.2017| 05.12.2017| 29.03.2018 Nr szkolenia: 1762/O/17/18 Liczba godzin: 3 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli Forma zajęć: Wykłady, ćwiczenia Cele kształcenia: Wspomaganie nauczyciela w umiejętnościach zrozumienia psychiki dziecka przedszkolnego na kolejnych etapach jego rozwoju Stymulowanie w kierunku kształtowania prawidłowych mechanizmów psychofizycznego rozwoju Treści kształcenia: Przedstawienie sylwetki psychicznej dziecka od 3 do 6 roku życia Przedszkolak moczący się...

Termin: 05.12.2017| 07.03.2018| 23.05.2018 Nr szkolenia: 1761/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Zasady tworzenia tekstu narracyjnego przez dzieci w wieku przedszkolnym, Nabycie umiejętności określenia stopnia „ryzyka dysleksji”, uwzględniające działania czynników odpowiedzialnych za osiągnięcia w uczeniu się czytania (płynność słowna, szybkość nazywania, pamięć sekwencyjna) Treści kształcenia: Praca nad...

Termin: 09.11.2017| 15.03.2018| 25.04.2018 Nr szkolenia: 1758/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Zapoznanie z metodą potęgowania rozwoju motorycznego i muzycznego dzieci, jaką jest rytmika Treści kształcenia: Kształcenie umiejętności odtwarzania rytmu, poczucia tempa, ekspresja ruchu, rozwijanie aparatu  głosowego i orientacji przestrzennej; koordynacja ruchowa Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o....

Termin: 28.09.2017| 22.11.2017| 16.01.2018| 21.03.2018| 10.05.2018 Nr szkolenia: 1760/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Zaprezentowanie ćwiczeń, zajęć i zabaw ze wskazaniem czynników niezbędnych dla sukcesów dziecka w nauce mówienia, czytania i pisania Wspomaganie rozwoju mowy dzieci w prowadzonych grupach wyrównawczych Treści kształcenia: Diagnozowanie dzieci w wieku przedszkolnym - umiejętność rozpoznawania wśród...

Termin: 28.11.2017| 13.03.2018| 06.06.2018 Nr szkolenia: 1759/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Rodzice dzieci przedszkolnych oraz szkolnych, nauczyciele przedszkolni, nauczyciele szkół  podstawowych oraz gimnazjalnych, pedagodzy, wychowawcy świetlic, ośrodków i różnych placówek dla dzieci Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Przedstawienie cech charakterystycznych dziecka z mutyzmem całkowitym oraz wybiórczym Wskazówki postępowania z dzieckiem mutystycznym w środowisku rodzinnym i szkolnym Treści...

Termin: 09.11.2017| 18.01.2018| 06.03.2018| 25.04.2018 Nr szkolenia: 1757/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego Forma zajęć: Krótki wykład wprowadzający, warsztaty Cele kształcenia: Zaprezentowanie zabaw i ćwiczeń stanowiących tzw. profilaktykę logopedyczną dotyczącą wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Treści kształcenia: Gimnastyka buzi i  języka – ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy (języka, warg,  podniebienia, żuchwy) ...

Termin: 24.10.2017| 07.12.2017| 23.03.2018| 13.06.2018 Nr szkolenia: 1753/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności wykorzystania kodu kolorów w procesie edukacji Zapoznanie z językiem kolorów i jego wpływem na proces nauczania Treści kształcenia: Język kolorów Wpływ kolorów na charakter człowieka i jego relacje z innymi Określenie własnego typu osobowości Motywy...

Termin: 11.10.2017| 23.01.2018|05.04.2018 Nr szkolenia: 1752/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, rodzice Forma zajęć: Wykład – konwersatorium z wykorzystaniem środków audio–video, dyskusja Cele kształcenia: Rozpoznawanie rodzajów niepełnosprawności Poznanie typów, metod i funkcji szkolnictwa specjalnego Akty normatywne w zakresie kształcenia specjalnego Treści kształcenia: Historia rozwoju opieki i edukacji nad dzieckiem / uczniem specjalnej troski na...

Termin: 05.10.2017| 13.12.2017| 24.05.2018 Nr szkolenia: 1751/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół Forma zajęć: Konwersatoria, ćwiczenia Cele kształcenia: Nabycie umiejętności technik szybkiego czytania z wykorzystaniem pamięci krótkotrwałej i długotrwałej Treści kształcenia: Trening pamięci krótkotrwałej i długotrwałej Mnemotechniki Metoda łańcuszkowa, lokalizacji, symboli Elementy metody Dennisona („gimnastyka mózgu”) Pobudzenie kreatywnego myślenia Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp....