Szkolenia Oświatowe

Termin: Nr szkolenia: 1770/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele nauczania zintegrowanego, pedagodzy, rodzice uczniów klas I-III, nauczyciele szkół specjalnych oraz wszyscy zainteresowani nauczaniem tabliczki mnożenia nowymi metodami Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia Cele kształcenia: Praktyczne sposoby uczenia się tabliczki mnożenia dla wzrokowców, słuchowców i kinestetyków Treści kształcenia: Strategie oraz style uczenia się wzrokowców,...

Termin: 05.06.2019 Nr szkolenia: 1768/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 130 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, reedukatorzy Forma zajęć: Ćwiczenia wzbogacone metodami aktywnymi Cele kształcenia: Uświadomienie uczestnikom przyczyn problemów uczniów Przyczyny zależności między brakiem sukcesów dydaktycznych a niedostosowaniem społecznym i zaburzeniami zachowania Nabycie umiejętności wstępnego rozpoznania problemów ucznia i pokierowanie...

Termin: 09.05.2019 Nr szkolenia: 1767/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Rodzice nastolatków oraz nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół Forma zajęć: Warsztat z elementami wykładu Cele kształcenia: Umiejętności rozpoznawania uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi Charakterystyka ucznia z zaburzeniami emocjonalnymi  (specyfika objawów, elementarne metody pracy) Treści kształcenia: Przedstawienie dominującej problematyki okresu dorastania Identyfikacja podstawowych...

Termin: 16.05.2019 Nr szkolenia: 1765/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Logopedzi, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele nauczania początkowego, pedagodzy szkolni, reedukatorzy Forma zajęć: Wykłady, warsztaty Cele kształcenia: Przygotowanie do zrozumienia specyfiki zaburzeń mowy u dzieci Nabycie umiejętności tworzenia efektywnych indywidualnych programów reedukacyjnych dla każdego dziecka Doradztwo rodzicom w zakresie reedukacji dzieci w zakresie mowy Treści...

Termin: 10.04.2019 Nr szkolenia: 1764/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkolni, nauczyciele nauczania początkowego, pedagodzy szkolni Forma zajęć: Wykłady, warsztaty Cele kształcenia: Przygotowanie do zrozumienia specyfiki choroby układu nerwowego Nabycie umiejętności radzenia sobie z chorym dzieckiem w przedszkolu i szkole Organizacja doradztwa dla rodziców Treści kształcenia: Choroby układu nerwowego wieku przedszkolnego i młodszego wieku szkolnego: ...

Termin: 28.03.2018| 12.06.2019 Nr szkolenia: 1763/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego Forma zajęć: Wykłady, ćwiczenia Cele kształcenia: Przyczyny i objawy zaburzeń emocjonalnych, uświadomienie wpływu tych zaburzeń na sukces szkolny Kształtowanie umiejętności postępowania z dziećmi nadpobudliwymi na terenie placówki oświatowej Treści kształcenia: Rodzaje zaburzeń emocjonalnych występujących u  dzieci: nerwice, zahamowanie psychoruchowe, obojętność...

Termin: 28.03.2019 Nr szkolenia: 1762/O/18/19 Liczba godzin: 3 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli Forma zajęć: Wykłady, ćwiczenia Cele kształcenia: Wspomaganie nauczyciela w umiejętnościach zrozumienia psychiki dziecka przedszkolnego na kolejnych etapach jego rozwoju Stymulowanie w kierunku kształtowania prawidłowych mechanizmów psychofizycznego rozwoju Treści kształcenia: Przedstawienie sylwetki psychicznej dziecka od 3 do 6 roku życia Przedszkolak moczący...

Termin: 23.05.2019 Nr szkolenia: 1761/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 115 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Zasady tworzenia tekstu narracyjnego przez dzieci w wieku przedszkolnym, Nabycie umiejętności określenia stopnia „ryzyka dysleksji”, uwzględniające działania czynników odpowiedzialnych za osiągnięcia w uczeniu się czytania (płynność słowna, szybkość nazywania, pamięć sekwencyjna) Treści kształcenia: Praca nad...

Termin: 25.04.2019 Nr szkolenia: 1758/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Zapoznanie z metodą potęgowania rozwoju motorycznego i muzycznego dzieci, jaką jest rytmika Treści kształcenia: Kształcenie umiejętności odtwarzania rytmu, poczucia tempa, ekspresja ruchu, rozwijanie aparatu  głosowego i orientacji przestrzennej; koordynacja ruchowa Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji...

Termin:  09.05.2019 Nr szkolenia: 1760/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Zaprezentowanie ćwiczeń, zajęć i zabaw ze wskazaniem czynników niezbędnych dla sukcesów dziecka w nauce mówienia, czytania i pisania Wspomaganie rozwoju mowy dzieci w prowadzonych grupach wyrównawczych Treści kształcenia: Diagnozowanie dzieci w wieku przedszkolnym - umiejętność rozpoznawania wśród dzieci tych,...