Szkolenia Oświatowe

Termin: 21.09.2017 | 10.01.2018 | 05.06.2018 Nr szkolenia: 1706/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, liderzy WDN, nauczyciele Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Pogłębienie i utrwalenie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły (placówki oświatowej) Doskonalenie umiejętności tworzenia dokumentów dotyczących planowania pracy Treści kształcenia: Dokumenty stanowiące podstawę planowania pracy...

Termin: 04.10.2017 | 15.12.2017| 16.01.2018| 03.04.2018 Nr szkolenia: 1733/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy itp. Forma zajęć: Warsztaty, ćwiczenia, prezentacja Cele kształcenia: Nabycie umiejętności wybrania najlepszych narzędzi komunikacyjnych do autoprezentacji Treści kształcenia: Autoprezentacja - jak wybrać najlepszy wizerunek Body language - język ciała Narzędzia komunikacyjne Technika mówienia (z elementami...

Termin: 21.12.2018| 06.03.2018| 29.05.2018 Nr szkolenia: 1784/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp. Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Uświadomienie skutków uzależnienia od gier komputerowych, internetu, telewizji oraz przedstawienie innych ciekawych rozwijających sposobów zagospodarowania wolnego czasu Problematyka zagrożeń wynikających z uzależnienia od alkoholu i narkotyków Postępowania w obliczu...

Termin: 30.11.2017| 18. 01. 2018| 08.03.2018| 17.05.2018 Nr szkolenia: 1783/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp. Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności rozpoznawania i definiowania emocji dziecka Oddziaływania na dziecko / ucznia z pozytywnym skutkiem w sytuacjach trudnych emocji Treści kształcenia: Uczucia i emocje – czym są,...

Termin: 19.10.2017| 23.01.2018| 15.03.2018 Nr szkolenia: 1782/O/17/18 Liczba godzin: 3 Cena: 100 zł Adresaci: Rodzice, pedagodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół oraz przedszkoli, wychowawcy świetlicy, placówek dla dzieci i młodzieży Forma zajęć: Wykład, konwersatorium Cele kształcenia: Prezentacja dziecka z  zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi Zapoznanie z  podstawowymi  metodami pracy z dzieckiem / uczniem depresyjnym i lękowym Treści kształcenia: Charakterystyka problematyki związanej z zaburzeniami...

Termin: 26.10.2017| 14.12.2017| 25.01.2018| 24.04.2018 Nr szkolenia: 1755/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy oraz inne osoby zainteresowane problematyką Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia Cele kształcenia: Uświadamianie wagi projektowania edukacji opartej o wyniki najnowszych badań z  dziedziny neurobiologii i kognitywistyki Zapoznanie z zasadami efektywnego – przyjaznego mózgowi – uczenia się Treści kształcenia: Prezentacja wyników badań...

Termin: 21.09.2017| 23.11.2017| 29.03.2018 Nr szkolenia: 1750/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy szkolni, wychowawcy, osoby pracujące z  młodzieżą, w tym z młodzieżą zagrożoną społecznie Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Przedstawienie technik dramowych rozwijających twórcze myślenie Umiejętność pracy w grupie Twórcze rozwiązywanie konfliktów Przygotowanie do stosowania technik dramowych w celu pobudzenia aktywności poznawczej...

Termin: 05.10.2017| 19.12.2017| 25.04.2018 Nr szkolenia: 1729/O/17/18 Liczba godzin: 3 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp. Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności rozbudzania, kształtowania u siebie twórczego myślenia postrzeganie różnic w procesie myślenia Kształtowanie pozytywnego myślenia o sobie – autoakceptacja Treści kształcenia: Samoakceptacja Rozwijanie motywacji do działania Zdolność rozwiązywania problemów Pobudzanie...

Termin: 25.10.2017| 14.12.2017| 08.05.2018 Nr szkolenia: 1729/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp. Forma zajęć: Warsztaty, konwersatorium Cele kształcenia: Kształtowanie i rozwijanie osobowości wychowanka Odkrywanie własnego potencjału planowanie własnych konstruktywnych stylów życia Treści kształcenia: Proces kształtowania tożsamości w  okresie adolescencji i  jej wpływ na późniejszy rozwój młodego ...

Termin: 24.10.2017 | 13.12.2017| 14.03.2018| 06.06.2018 Nr szkolenia: 1728/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp. Forma zajęć: Warsztaty, konwersatorium Cele kształcenia: Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny, poprzez negocjacje Treści kształcenia: Zawarcie kontraktu w oparciu o podstawowe zasady negocjacji Krótka charakterystyka konfliktu – przyczyny, rodzaje Emocje i uczucia, a relacje międzyludzkie ...