Szkolenia Oświatowe

» Uczeń niepełnosprawny w środowisku szkolnym 31.05.2017 90 zł » Przemoc wśród uczniów - Agresji stop! 31.05.2017 95 zł » Neurodydaktyka - uczenie przyjazne dla mózgu 31.05.2017 90 zł » Podstawy integracji sensorycznej 10.05.2017 90 zł » Mnemotechniki (ćwiczenia i zabawy rozwijające pamięć, uwagę, koncentrację i myślenie twórcze) 30.05.2017 100 zł » Patologia społeczna na terenie szkoły: przyczyny, objawy,...

» Tańce regionalne - układy taneczne do wykorzystania na uroczystościach i imprezach szkolnych 24.05.2017 110 zł » Nowatorski teatr szkolny 08.06.2017 110 zł » Muzykoterapia jako sposób porozumiewania się i współodczuwania dzieci niepełnosprawnych oraz jako stymulowanie rozwoju i potencjału twórczego dziecka 15.05.2017 100 zł » Muzyka jako element relaksacji - formy stymulowania potencjału twórczego...

  » Emisja i higiena głosu - warsztaty 18.05.2017 90 zł » MS Excel w pracy nauczyciela 29.06.2017 100 zł » Planowanie pracy i doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela 13.06.2017 90 zł » Nauczyciel na zebraniach - sztuka wystąpień publicznych 27.06.2017 100 zł » Opiekun samorządu uczniowskiego w szkole 8.06.2017 80 zł » Ocenianie szkolne a potrzeby rozwojowe uczniów 23.05.2017 90 zł » Bezpieczeństwo dziecka...

» Konstruowanie autorskiego programu nauczania 06.06.2017 100 zł » Pomiar dydaktyczny - ocenianie zewnętrzne i wewnętrzne 09.05.2017 100 zł » Rozwój i awans zawodowy nauczyciela 30.05.2017 90 zł » Szkoła promująca zdrowie 01.06.2017 80 zł » Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówce oświatowej 12.06.2017 100 zł » Modelowanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych wśród dzieci w wieku 4-8 lat (pakiet szkoleniowy dla wychowawców,...

  » Planowanie rocznej pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej w szkole 05.06.2017 90 zł » Organizacja pracy sekretariatu placówki - archiwizacja dokumentów 07.06.2017 90 zł » Statut placówki oświatowej 12.05.2017 200 zł » Prawo oświatowe, kodeks pracy w oświacie, interpretacja przepisów 10.05.2017 95 zł » Prawa, obowiązki nauczycieli i uczniów w świetle przepisów prawa oświatowego 16.05.2017 95 zł » Nadzór pedagogiczny w...

» Kurs na kierownika wypoczynku pierwszy tydzień każdego miesiąca; cały rok 125 zł » Kurs na wychowawcę wypoczynku pierwszy tydzień każdego miesiąca; cały rok 135 zł » Kurs BHP - kurs okresowy dla nauczycieli i pracowników administracji do ustalenia indywidualnego 90 zł » Pierwsza pomoc przedmedyczna 20.06.2017 90 zł ...

Karty zgłoszeń na kurs kwalifikacyjny i studia podyplomowe: Karta zgłoszeń w formacie.doc Karta zgłoszeń w formacie .pdf Karty zgłoszeń na szkolenia oświatowe: Karta zgłoszeń w formacie .doc Karta zgłoszeń w formacie .pdf Karty zgłoszeń na szkolenia grupowe: Karta zgłoszeń w formacie .doc Karta zgłoszeń w formacie .pdf ...