Szkolenia Oświatowe

Termin:  25.04.2019 Nr szkolenia: 1757/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego Forma zajęć: Krótki wykład wprowadzający, warsztaty Cele kształcenia: Zaprezentowanie zabaw i ćwiczeń stanowiących tzw. profilaktykę logopedyczną dotyczącą wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Treści kształcenia: Gimnastyka buzi i  języka – ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy (języka, warg,  podniebienia, żuchwy) Ćwiczenia...

Termin: 15.10.2019| 19.11.2019 | Nr szkolenia: 1503/O/15/16 Liczba godzin: 3 Cena: 120 zł Adresaci: Dyrektorzy placówek,  nauczyciele wszystkich typów szkoł, wychowawcy klas, pedagodzy oraz rodzice Forma zajęć: Wykład Cele kształcenia: Nabycie wiedzy dotyczącej podstawowych zasad ochrony danych osobowych. Nabycie umiejętności rozpoznawania sytuacji w której potrzebna jest zgoda do wykorzystania wizerunku. Poznanie zagrożeń dla infrastruktury i instytucji...

Termin: 10.10.2019| 14.11.2019 | Nr szkolenia: 1503/O/15/16 Liczba godzin: 4 Cena: 140 zł Adresaci: Dyrektorzy placówek,  nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy oraz rodzice Forma zajęć: Wykład Cele kształcenia: Zwrócenie uwagi na problem cyberprzemocy w społeczności szkolnej Nabycie umiejętności reagowania na akty cyberprzemocy. Nabycie umiejętności umożliwiające rozpoznawanie ofiar cyberprzemocy. Umiejętność prowadzenia działań zapobiegających cyberprzemocy. Treści kształcenia: Cyberprzemoc: a)...

Termin: 09.10.2019| 13.11.2019 | Nr szkolenia: 1503/O/15/16 Liczba godzin: 4 Cena: 130 zł Adresaci: Dyrektorzy placówek,  nauczyciele wszystkich typów szkoł, wychowawcy klas, pedagodzy oraz rodzice Forma zajęć: Wykład Cele kształcenia: Zapoznanie ze zjawiskiem terroryzmu Nabycie umiejętności rozpoznawania przejawów terroryzmu w różnych działaniach Treści kształcenia: Co to jest cyberprzestrzeń? Rodzaje cyberzagrożeń Cyberprzestępczość: a) kradzież pieniędzy, b) cyberprzemoc, c) zagrożenia dla komputera i urządzeń mobilnych, d)...

Termin: 08.10.2019| 12.11.2019 | Nr szkolenia: 150/O/15/16 Liczba godzin: 4 Cena: 135 zł Adresaci: Dyrektorzy placówek, nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy oraz rodzice. Forma zajęć: Warsztaty, wykład Cele kształcenia: Umiejętność rozpoznawania zagrożeń, na jakie narażone są dzieci w Sieci. Świadomość zjawiska cyberprzemocy oraz miejsc występowania cyberprzemocy. Nabycie umiejętności rozpoznawania zespołu uzależnienia od Internetu. Nabycie...

Termin: 18.04.2019 Nr szkolenia: 1785/O/17/18 Liczba godzin: 5 Cena: 210 zł Adresaci: Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów, nauczycieli, opiekunów, wychowawców i innych pracowników placówek oświatowych. Forma zajęć: Wykład Cele kształcenia: Zapoznanie z pojęciem cukrzycy oraz jej konsekwencjami, Nabycie umiejętności postępowania podczas zaburzeń poziomu cukru, Zapoznanie z urządzeniami i lekami wykorzystywanymi podczas cukrzycy, Nabycie umiejętności postępowania...

Termin: 30.10.2018 | 21.11.2018 | 27.02.2019  |  14.05.2019 | Nr szkolenia: 1723/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy Forma zajęć: Wykład, konwersatorium Cele kształcenia: Ułatwienie dzieciom z klas pierwszych adaptacji do środowiska szkolnego Treści kształcenia: Metody pracy ułatwiające adaptację dzieci do nowego środowiska Zabawy i gry integracyjne ułatwiające dziecku wkroczenie w nowe środowisko ...

Termin: 07.05.2019 Nr szkolenia: 1719/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele bibliotek Forma zajęć: Konwersatorium, wykład Cele kształcenia: Zdobycie wiedzy na temat aktywności i bezpieczeństwa młodych ludzi w Sieci Umiejętność diagnozowania uzależnienia od komputera wśród dzieci i młodzieży szkolnej Przeciwdziałanie i sposoby postępowania w przypadkach uzależnień Treści kształcenia: ...

Termin: do uzgodnienia Nr szkolenia: 1711/O/18/19 Liczba godzin: 6 (3+1+2) Cena: 130 zł Adresaci: wychowawcy przedszkolni i wczesnoszkolni, dzieci w wieku 4-8 lat, rodzice dzieci w wieku 4-8 lat. Forma zajęć: Szkolenie dla wychowawców, warsztaty interaktywne dla dzieci, wykład dla rodziców. Cele kształcenia: Zrealizowanie wymogów podstawy programowej z zakresu edukacji zdrowotnej ("zdrowe odżywianie"), Zaszczepienie i poszerzenie...