Szkolenia Oświatowe

Termin: 18.04.2018 godz. 16:00 Nr szkolenia: 1785/O/17/18 Liczba godzin: 5 Cena: 210 zł Adresaci: Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów, nauczycieli, opiekunów, wychowawców i innych pracowników placówek oświatowych. Forma zajęć: Wykład Cele kształcenia: Zapoznanie z pojęciem cukrzycy oraz jej konsekwencjami, Nabycie umiejętności postępowania podczas zaburzeń poziomu cukru, Zapoznanie z urządzeniami i lekami wykorzystywanymi podczas cukrzycy, Nabycie...

Termin: 29.09.2017 | 21.11.2017 | 27.02.2018  |  10.05.2018 | Nr szkolenia: 1723/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy Forma zajęć: Wykład, konwersatorium Cele kształcenia: Ułatwienie dzieciom z klas pierwszych adaptacji do środowiska szkolnego Treści kształcenia: Metody pracy ułatwiające adaptację dzieci do nowego środowiska Zabawy i gry integracyjne ułatwiające dziecku wkroczenie w nowe środowisko Przedszkolne...

Termin: 18.10.2017 | 5.12.2017 | 1.02.2018 | 20.03.2018 | 3.05.2018 Nr szkolenia: 1719/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele bibliotek Forma zajęć: Konwersatorium, wykład Cele kształcenia: Zdobycie wiedzy na temat aktywności i bezpieczeństwa młodych ludzi w Sieci Umiejętność diagnozowania uzależnienia od komputera wśród dzieci i młodzieży szkolnej Przeciwdziałanie i sposoby...

Termin: do uzgodnienia Nr szkolenia: 1711/O/17/18 Liczba godzin: 6 (3+1+2) Cena: 130 zł Adresaci: wychowawcy przedszkolni i wczesnoszkolni, dzieci w wieku 4-8 lat, rodzice dzieci w wieku 4-8 lat. Forma zajęć: Szkolenie dla wychowawców, warsztaty interaktywne dla dzieci, wykład dla rodziców. Cele kształcenia: Zrealizowanie wymogów podstawy programowej z zakresu edukacji zdrowotnej ("zdrowe odżywianie"), Zaszczepienie i poszerzenie...

Termin: 28.09.2017| 16.11.2017| 28.02.2018|23.05.2018 Nr szkolenia: 1756/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy, uczniowie Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia Cele kształcenia: Nabycie umiejętności: posługiwania się technikami pamięciowymi Ćwiczenia na koncentrację, ćwiczenia relaksacyjne oraz pobudzających półkule mózgu (pamięć, uwagę, koncentrację i myślenie twórcze) Treści kształcenia: Przedstawianie technik pamięciowych tj.: łańcuchowa metoda zapamiętywania, metoda słów zastępczych, piktogramy ...

Termin: 26.092017 | 19.10.2017| 16.01.2018| 03.04.2018 Nr szkolenia: 1732/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy itp. Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel w pracy nauczyciela Treści kształcenia: Funkcje tekstowe, daty, czasu itd. Kopiowanie, modyfikowanie danych pomiędzy arkuszami Baza danych w arkuszu kalkulacyjnym ...

Termin: 19.09.2017| 17.11.2017| 04.01.2018| 05.04.2018 Nr szkolenia: 1731/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Forma zajęć: Konserwatorium, warsztaty, wykład Cele kształcenia: Nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb wychowawczych uczniów w klasie Tworzenie programu i planu wychowawczego klasy Planowanie oddziaływań wychowawczych i sposobów ich realizacji Treści kształcenia: Sposoby rozpoznawania potrzeb wychowawczych klasy ...

Termin: 12.10.2017 | 8.12.2017 | 21.03.2018 (inny termin do ustalenia po zebraniu grupy) Nr szkolenia: 1718/O/17/18 Liczba godzin: 6 Cena: 150 zł Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjum, oraz szkół ponadgimnazjalnych Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Komputery , tablety jako narzędzie kultury współczesnej Poznanie sposobów wykorzystania komputerów podczas zajęć lekcyjnych Nabycie umiejętności wykorzystywania programów komputerowych do...

Termin:  12.09.2017 | 14.11.2017 | 19.04.2018 Nr szkolenia: 1707/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, kadra kierownicza Forma zajęć: Konwersatorium, dyskusja i komentarze nad materiałami źródłowymi Cele kształcenia: Nabycie wiedzy dotyczącej aktów normatywnych regulujących prawa dziecka oraz ucznia Respektowanie i promocja dokumentów obligujących do przestrzegania praw dziecka w szkołach i placówkach Treści kształcenia: ...