DZIECKO Z CUKRZYCĄ W PLACÓWCE EDUKACYJNEJ

wpis w: Aktualności, Szkolenia Oświatowe | 0

Termin: 18.04.2018 godz. 16:00 Nr szkolenia: 1785/O/17/18 Liczba godzin: 5 Cena: 210 zł Adresaci: Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów, nauczycieli, opiekunów, wychowawców i innych pracowników placówek oświatowych. Forma zajęć: Wykład Cele kształcenia: Zapoznanie z pojęciem cukrzycy oraz jej konsekwencjami, … Zobacz

Pierwszak w szkole wyzwaniem dla nauczyciela

wpis w: Szkolenia Oświatowe | 0

Termin: 29.09.2017 | 21.11.2017 | 27.02.2018  |  10.05.2018 | Nr szkolenia: 1723/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy Forma zajęć: Wykład, konwersatorium Cele kształcenia: Ułatwienie dzieciom z klas pierwszych adaptacji do środowiska szkolnego Treści kształcenia: Metody pracy … Zobacz

Bezpieczeństwo dziecka / ucznia w Sieci – uzależnienie młodego człowieka od komputera i Internetu

wpis w: Aktualności, Szkolenia Oświatowe | 0

Termin: 18.10.2017 | 5.12.2017 | 1.02.2018 | 20.03.2018 | 3.05.2018 Nr szkolenia: 1719/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele bibliotek Forma zajęć: Konwersatorium, wykład Cele kształcenia: Zdobycie wiedzy na temat aktywności i bezpieczeństwa młodych … Zobacz

Mnemotechniki (ćwiczenia i zabawy rozwijające pamięć, uwagę, koncentrację i myślenie twórcze)

wpis w: Szkolenia Oświatowe | 0

Termin: 28.09.2017| 16.11.2017| 28.02.2018|23.05.2018 Nr szkolenia: 1756/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy, uczniowie Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia Cele kształcenia: Nabycie umiejętności: posługiwania się technikami pamięciowymi Ćwiczenia na koncentrację, ćwiczenia relaksacyjne oraz pobudzających półkule mózgu (pamięć, uwagę, … Zobacz

MS Excel w pracy nauczyciela

wpis w: Szkolenia Oświatowe | 0

Termin: 26.092017 | 19.10.2017| 16.01.2018| 03.04.2018 Nr szkolenia: 1732/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy itp. Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel w pracy nauczyciela … Zobacz

Nauczyciel przedmiotu jako wychowawca

wpis w: Szkolenia Oświatowe | 0

Termin: 19.09.2017| 17.11.2017| 04.01.2018| 05.04.2018 Nr szkolenia: 1731/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Forma zajęć: Konserwatorium, warsztaty, wykład Cele kształcenia: Nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb wychowawczych uczniów w klasie Tworzenie programu i … Zobacz

Wykorzystanie multimediów w procesie edukacyjnym

wpis w: Szkolenia Oświatowe | 0

Termin: 12.10.2017 | 8.12.2017 | 21.03.2018 (inny termin do ustalenia po zebraniu grupy) Nr szkolenia: 1718/O/17/18 Liczba godzin: 6 Cena: 150 zł Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjum, oraz szkół ponadgimnazjalnych Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Komputery , tablety jako … Zobacz

Prawa dziecka w placówkach oświatowych

wpis w: Szkolenia Oświatowe | 0

Termin:  12.09.2017 | 14.11.2017 | 19.04.2018 Nr szkolenia: 1707/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, kadra kierownicza Forma zajęć: Konwersatorium, dyskusja i komentarze nad materiałami źródłowymi Cele kształcenia: Nabycie wiedzy dotyczącej aktów normatywnych regulujących prawa dziecka … Zobacz

1 2 3 4 10

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress