Szkolenia Indywidualne

Termin: 12-13.01.2017 | 14-15.02.2017 | 16-17.03.2017 | 24-25.04.2017| 16-17.05.2017 | 28-29.06.2017 Liczba godzin: 12 godzin lekcyjnych Cena: 296 zł (netto) osoby indywidualne 380 zł (netto) osoby delegowane z firm 190 zł studenci Adresaci: Specjaliści PR, specjaliści ds. reklamy i marketingu, rzecznicy prasowi firm i urzędów oraz wszystkie osoby odpowiedzialne za kreowanie wizerunku firmy na...

Trening doskonalenia kadry kierowniczej 23-24.08.2017 276 zł Trening radzenia sobie ze stresem 23-24.08.2017 276 zł Trening umiejętności komunikacyjnych 25-26.08.2017 276 zł „Jak skutecznie pozyskać klientów?” - warsztaty sprzedażowe 25-26.08.2017 276 zł ...

» Specjalista ds. PR 16-17.05.2017 296 zł » Instytucjonalny PR – budowanie wizerunku firmy/urzędu 10-11.05.2017 276 zł » Podatkowa książka przychodów i rozchodów 22-26.05.2017 650 zł » Księgowość komputerowa 16-19.05.2017 725 zł » Kod kolorów w marketingu i reklamie 23-24.05.2017 276 zł » Rozmowa rekrutacyjna bez tajemnic 16-17.05.2017 240 zł » Praktyczne stosowanie prawa pracy dla kadrowców 23-24.05.2017 290 zł » Jak skutecznie negocjować? –...

Termin: 26-27.10.1017| 21-22.11.1017 |22-26.01.2018 | 12-16.03.2018 | 16-20.04.2018| 21-25.05.2018| Liczba godzin: 50 godzin dydaktycznych Cena: 952 zł (osoby indywidualne) 1100 zł netto (osoby delegowane z firm) Program szkolenia Budowanie relacji z grupą: nawiązywanie relacji trenerskiej, doskonalenie umiejętności efektywnej komunikacji (aktywne słuchanie, techniki zadawania pytań, parafraza, klaryfikacja, konstruktywna krytyka), trener jako lider i...

Termin: 8-9.11.2017 |30-31.01.2018 | 8-9.02.2018 | 8-9.03.2018 | 19-20.04.2018| 22-23.05.2018 | 7-8.06.2018 Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych Cena: 750 zł Adresaci: Specjaliści marketingu, sprzedaży, osoby odpowiedzialne za wizerunek firmy, promocje i reklamę oraz osoby zainteresowane skutecznością działań w Internecie. Cel szkolenia: Uczestnicy szkolenia poznają odpowiedzi na pytania: Jak pozyskać klienta? Jak zaistnieć na rynku? ...

Termin: 16-17.01.2018 | 8-9.02.2018 | 1-2.03.2018 | 10-11.04.2018| 10-11.05.2018 | 7-8.06.2018 Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych Cena: 276 zł (osoby indywidualne) 350 zł netto (osoby delegowane z firm) Cel: Zapoznanie Uczestników szkolenia z: • problematyką kształtowania wizerunku własnej firmy, • metodami zarządzania wizerunkiem w sytuacji kryzysowej, • sposobami nawiązywania relacji wewnętrznych, • opracowaniem i prowadzeniem wewnętrznych działań...

Termin: 24-25.01.2018 | 7-8.02.2018 | 6-7.03.2018 | 26-27.04.2018| 9-10.05.2018 | 26-27.06.2018 Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych Cena: 296 zł (osoby indywidualne) 380 zł (osoby delegowane z firm) Program szkolenia Konferencje w pracy Specjalisty ds. PR. Tajemnica skutecznych sprostowań. Prawo (w) Sieci. Social media, marketing szeptany i ich zastosowanie w komunikacji. Kampanie promocyjne. ...

Termin: 23-24.02.2017 | 02-03.03.2017 | 27-28.04.2017| 11-12.05.2017 | 19-20.06.2017 Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych Cena: 280 zł (osoby indywidualne) 560 zł (osoby delegowane z firm) Cel szkolenia: Podniesienie standardów zarządzania zasobami ludzkimi oraz zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnicy nabędą wiele praktycznych umiejętności pozwalających na polepszenie efektywności zarządzania Zasobami Ludzkimi...

Termin: 9-10.01.2018 | 1-2.02.2018 | 1-2.03.2018 | 12-13.04.2018| 9-10.05.2018 | 13-14.06.2018 Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych Cena: 276 zł (osoby indywidualne) Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli uczestnikom: dowiedzieć się jak czytać sygnały płynące z rynku i jak przygotować dobry biznes plan, krok po kroku zapoznać się z procedurami prawnymi dla zakładania działalności gospodarczej, ...

Termin: 25-26.08.2017 Liczba godzin: 12 godzin lekcyjnych Cena: 276 zł (osoby indywidualne) 350 zł (osoby delegowane z firm) Cel: POZNAJ METODY UŁATWIAJĄCE KOMUNIKACJĘ: Pokonywanie barier, Komunikacja niewerbalna, Budowanie pozytywnego nastawienia odbiorcy, Mówienie "nie" w sposób pozytywny, Sytuacje konfliktowe - jak je rozwiązywać, Prezentacja przejrzysta i atrakcyjna - wyznaczniki. [printfriendly] ...