Szkolenia Indywidualne

Termin: 17-18.04.2019 | 15-16.05.2019 | 19-20.06.2019 Liczba godzin: 15 godzin dydaktycznych Cena: 300 zł Program szkolenia: Zdefiniowanie celów strategicznych w hotelarstwie. Technika zarządzania w hotelarstwie. Planowanie strategiczne w hotelarstwie. Podstawowa organizacja pracy hotelu. Sposoby motywowania pracowników. Kontrola pracowników. Identyfikacja stylów zarządzania. Czynniki destabilizujące zarządzanie. Etapy, przyczyny, oraz rozwiązanie konfliktów. Nowoczesne metody...

Termin: 17-18.04.2019| 15-16.05.2019 | 19-20.06.2019 Liczba godzin: 15 godzin dydaktycznych Cena: 450 zł Program szkolenia: Rola recepcji w hotelarstwie: budowanie wizerunku firmy, charakterystyka recepcjonisty, dress code recepcjonisty, standardy zachowań. Organizacja pracy na recepcji: nadzór dokumentacji, pisanie oficjalnych pism, umiejętność rezerwacji, prawo do przyznawania rabatów, wymagania konkretnych obowiązków na recepcji. Obsługa...

Termin: 24-25.04.2019 | 29-30.05.2019 Liczba godzin: 15 godzin dydaktycznych Cena: 350 zł Program szkolenia: Umiejętność przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem. Prowadzenie odpowiednich dokumentacji danych osobowych. Prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych. Standardy ochrony danych osobowych w UE. Obowiązki osób chroniących dane osobowe. Prawa osób chroniących dane osobowe. Zabezpieczenie danych osobowych. Odpowiedzialność za...

Termin: 24-25.04.2019 Liczba godzin: 15 godzin lekcyjnych Cena: 350 zł Program szkolenia: Struktura pracy kasjera: zasady rozliczania gotówki w kasie, odpowiedzialność materialna kasjera, zakres czynności kasjera, odpowiednie wyposażenie stanowiska kasowego, dobór odpowiedniego personelu. Poznawanie prawdziwych zagranicznych znaków pieniężnych. Podstawowe zasady skupu walut. Prawo dewizowe.   ...

Termin: 10-11.04.2019| 14-15.05.2019 | 12-13.06.2019 Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych Cena: 476  zł (osoby indywidualne) 676 zł netto (osoby delegowane z firm) Program szkolenia: Potencjał działań marketingowych. Metody uzyskiwania rzetelnej informacji o rynku. Zasady kreowania i zarządzania marką. Praktyczne zastosowanie koncepcji marketing-mix. Projektowanie optymalnej strategii marketingowej. Planowanie, realizowanie i kontrolowanie kampanii marketingowej. ...

Termin: 12-13.04.2019 | 17-18-.05.2019 | 26-27.06.2019 Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych Cena: 276 zł (netto) osoby indywidualne 496 zł (netto) osoby delegowane z firm Cel: Poznanie charakterystyki wystąpień publicznych Przedstawienie zasad przeprowadzania profesjonalnych wystąpień publicznych Zapoznanie uczestników z podstawowymi zadami budowania pozytywnych interakcji z odbiorcami Nabycie umiejętności utrzymywanie...

Termin:  10-11.04.2018| 17-18.05.2018 | 19-20.06.2018 Liczba godzin: 21 godzin dydaktycznych Cena: 290 zł (osoby indywidualne) 490 zł netto (osoby delegowane z firm) Program szkolenia: 1. Przepisy ogólne – wybrane zagadnienia prawa pracya) Nadzór i kontrola postrzegania prawa pracy. Związki zawodowe i załogi pracownicze b) Wybór właściwej umowy o pracę: zawarcie umowy, rozwiązanie umowy o...

Termin: 24-25.04.2019| 22-23.05.2019 | 19-20.06.2019 Liczba godzin: 30 godzin dydaktycznych Cena: 400 zł (osoby indywidualne) 800 zł (osoby delegowane z firm) Cel szkolenia: Każdy uczestnik szkolenia wyposażony zostanie w wiedzę z zakresu prawa pracy i jego wymiaru praktycznego dla zarządzania firmą, pozna regulacje obowiązujące od momentu rekrutacji pracownika do momentu rozwiązania umowy...

Termin:  9-13.04.2019| 22-24.05.2019 |  25-29.06.2019 Liczba godzin: 24 godziny dydaktyczne Cena: 450 zł (netto) osoby indywidualne 600 zł (netto) osoby delegowane z firm Cel: Wszechstronne przygotowanie do pracy na stanowisku sekretarsko-asystenckim, nabycie kompetencji efektywnej pracy w biurze, współpracy z szefem i interesantami oraz właściwego reprezentowania firmy. Adresaci: Kurs skierowany jest do osób które zamierzają podjąć...

Termin: 18-21.04.2019| 20-23.05.2019 | 17-20.06.2019 Liczba godzin: 40 godzin dydaktycznych Cena: 650 zł netto/os. (osoby indywidualne) 750 zł netto/os. (osoby delegowane z firm) Program szkolenia: I.  ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE I FORMY EWIDENCJI PODATKOWEJ: Ordynacja podatkowa – podstawowe regulacje. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek dochodowy od osób prawnych. Podatek od...