Szkolenia Firmowe

» Kompleksowe zarządzanie dokumentacją, jej przechowywanie, zasady oraz procedury 11-12.01.2018 885 zł » Sekretariat jako Biuro Zarządu 16-17.01.2018 810 zł » Kompetencje Biura Zarządu a właściwe funkcjonowanie spółek kapitałowych 18-19.01.2018 890 zł » Kompetencje i rola Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej spółki w świetle Kodeksu Spółek Handlowych 8-9.02.2018 900 zł » Zasady pisania i redagowania pism...

» Logistyka w przedsiębiorstwie  9-10.11.2017 935 zł » Strategie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmie - inwestycja w pracownika 1-2.02.2018 845 zł » Budowanie autorytetu menadżera i kadry zarządzającej 27-28.02.2018 800 zł » Trener wewnętrzny - Train the Trainer 22-26.01.2018 952 zł  ...

» Nowelizacja Kodeksu Pracy - praktyczne aspekty 17-18.10.2017 900 zł » Zarządzanie spółką użyteczności publicznej – praktyczne stosowanie zmian prawnych w obszarze gospodarki komunalnej 19-20.10.2017 895 zł » Zarządzanie spółką publiczną (S.A.) – podstawy prawne, zadania, praktyka 24-25.10.2017 740 zł » Kooperacja i współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw 26-27.10.2017 840 zł » Grupa kapitałowa – aspekty organizacyjne, prawne i...

Termin: 17-18.10.2018| 12-13.11.2018| Cena: 740 zł netto/os. (w Krakowie) 1450 zł netto/os. (np.: Krynica, Zakopane) Cel szkolenia: Uczestnicy szkolenia zostaną kompleksowo zapoznani z zagadnieniami i najnowszymi aktualizacjami przepisów prawnych w zakresie działania grup kapitałowych. Poznają strukturę organizacyjną grup kapitałowych - poziomy i funkcje zarządzania, możliwości rozliczenia pomiędzy spółkami. Podczas szkolenia zostaną...

Termin: 1-2.02.2017 | 8-9.03.2017 | 5-6.04.2017| 8-9.05.2017 | 5-6.06.2017 Cena: 740 zł netto/os. Program szkolenia 1. Prawne podstawy kontroli zarządczej w 2013 r. 2. Omówienie istotnych zmian i zasad oraz nowych obowiązków mających wpływ na realizacje i zakres zadań kontrolnych i audytowych wprowadzonych od 2010 roku. oraz „standardów kontroli zarządczej w...