Szkolenia Firmowe

Termin: 09-10.11.2017| 09-10.01.2018| 06-07.02.2018| 01-02.03.2018| 10-11.04.2018| 10-11.05.2018| 05-06.06.2018 Cena: 935 zł netto/os. Program szkolenia 1. Zadania logistyki i jej znaczenie w sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. 2. Charakterystyka systemu logistycznego w przedsiębiorstwie i procesy wchodzące w jego skład: kompleksowe założenia logistyki w przedsiębiorstwie, czynniki wpływające na sprawność procesów logistycznych, działania logistyczne w przedsiębiorstwie, ...

Trening umiejętności managerskich (trening umiejętności interpersonalnych)   Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w firmie - kreatywny trening antykryzysowy NOWOŚĆ! ...

» Łączenie, podział i przekształcenie spółek 7-8.11.2017 950 zł » Najnowsze zmiany przepisów o pracownikach samorządowych  9-10.11.2017 895 zł » Prawne i formalne aspekty windykacji       14-15.11.2017 920 zł » Pomoc publiczna w funkcjonowaniu przedsiębiorstw komunalnych     16-17.11.2017 880 zł » Spółka z o.o. – powstanie oraz zasady funkcjonowania 21-22.11.2017 880 zł » Prawo zamówień publicznych - najnowsze zmiany...

» Marketing i reklama w praktyce 16-17.01.2018 676 zł » Trening skutecznych negocjacji - czyli jak zwiększyć sprzedaż bez zmiany personelu 23-24.01.2018 885 zł » Skuteczny handlowiec - warsztaty sprzedażowe 25-26.01.2018 810 zł » Skuteczny E - Marketing 30-31.01.2018 750 zł » Public Relations w firmie. Warsztaty medialne dla działów PR 4-5.12.2018 890 zł » Elementy kultury w biznesie...

» Komunikacja w firmie – kreatywne sposoby na jej poprawę 9-10.01.2018 805 zł » Motywowanie i system wynagradzania pracowników 11-12.01.2018 820 zł » Rekrutacja i selekcja pracowników - zastosowanie efektywnych metod i technik 16-17.01.2018 805 zł » Specjalista ds. kadr i płac 18-19.01.2018 880 zł » Specjalista HR ds. personalnych (z elementami treningu interpersonalnego) 23-24.01.2018 845 zł » Zarządzanie...

» Analiza ekonomiczna w Controllingu - kompendium dla menadżerów 11-12.01.2018 930 zł » Finanse dla niefinansistów - rachunkowość menadżerska w pigułce 9-10.01.2018 850 zł » Księgowość komputerowa 16-19.01.2018 925 zł  ...

» Kompleksowe zarządzanie dokumentacją, jej przechowywanie, zasady oraz procedury 11-12.01.2018 885 zł » Sekretariat jako Biuro Zarządu 16-17.01.2018 810 zł » Kompetencje Biura Zarządu a właściwe funkcjonowanie spółek kapitałowych 18-19.01.2018 890 zł » Kompetencje i rola Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej spółki w świetle Kodeksu Spółek Handlowych 8-9.02.2018 900 zł » Zasady pisania i redagowania pism...

» Logistyka w przedsiębiorstwie  9-10.11.2017 935 zł » Strategie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmie - inwestycja w pracownika 1-2.02.2018 845 zł » Budowanie autorytetu menadżera i kadry zarządzającej 27-28.02.2018 800 zł » Trener wewnętrzny - Train the Trainer 22-26.01.2018 952 zł  ...

» Nowelizacja Kodeksu Pracy - praktyczne aspekty 17-18.10.2017 900 zł » Zarządzanie spółką użyteczności publicznej – praktyczne stosowanie zmian prawnych w obszarze gospodarki komunalnej 19-20.10.2017 895 zł » Zarządzanie spółką publiczną (S.A.) – podstawy prawne, zadania, praktyka 24-25.10.2017 740 zł » Kooperacja i współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw 26-27.10.2017 840 zł » Grupa kapitałowa – aspekty organizacyjne, prawne i...