Szkolenia Firmowe

Termin: 23-24.11.1017|12-13.12.2017 |8-9.02.2018 | 15-16.03.2018 | 5-6.04.2018 | 17-18.05.2018 | 5-6.06.2018 Cena: 900 zł netto/os. (w Krakowie) 1650 zł netto/os. (np.: Krynica, Zakopane) Cel szkolenia: Każdy uczestnik zapoznany zostanie z praktycznymi aspektami funkcjonowania biura zarządu, które pełni w firmie rolę swoistego „centrum dowodzenia”. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętność zarządzania i organizowania pracy...

Termin: 18-19.10.2017 |11-12.01.2018 | 27-28.02.2018 | 20-21.03.2018 | 19-20.04.2018| 22-23.05.2018 | 21-22.06.2018 Cena: 885 zł netto/os. Cel szkolenia: Uczestnicy szkolenia zostaną kompleksowo przygotowani do zaprojektowania i wdrożenia systemu zarządzania dokumentacją w przedsiębiorstwie. Będą potrafili przygotować i wcielić w praktykę organizacyjną przepisy kancelaryjne i archiwalne, zakładać i prowadzić teczki akt spraw...

Termin: 24-25.10.2017| 28-29.11.2017| 3-4.01.2018| 27-28.02.2018| 6-7.03.2018| 4-5.04.2018| 8-9.05.2018| 19-20.06.2018 Cena: 740 zł netto/os. Program szkolenia 1. Spółka publiczna działa w oparciu o ustawy: a)    z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych: b)    z dnia 29 lipca 2005 r.: o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu...

Termin: 14-15.11.2017 | 16-17.01.2018 | 8-9.02.2018 | 13-14.03.2018| 12-13.04.2018 | 17-18.06.2018 Cena: 920 zł netto/os. (w Krakowie) 1650 zł netto/os. (np.: Krynica, Zakopane) Cel szkolenia: Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności niezbędne do planowania i skutecznego prowadzenia bezpośrednich negocjacji handlowych. Nacisk położony zostanie na różne aspekty negocjacji, także niewerbalne. Uczestnik szkolenia dowie się...

Termin: 7-8.11.2017 | 9-10.01.2018 | 1-2.02.2018 | 6-7.03.2018 | 5-6.04.2018| 10-11.06.2018 Liczba godzin: Cena: 950 zł netto/os. (Kraków) 1650 zł netto/os. (np. Krynica, Zakopane) Cel szkolenia: Podczas szkolenia uczestnicy poznają aspekty prawne oraz ekonomiczne wynikające z połączenia, przekształcenia, podziału i likwidacji spółek kapitałowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na stronę finansowo-podatkową procesów, m.in....

Termin: 14-15.11.2017 | 4-5.12.2017 | 29-30.03.2018| 26-27.06.2018 | 5-6.07.2018 Liczba godzin: Cena: 900 zł netto/os. Program szkolenia 1. Proces sprzedaży, czyli jak zaplanować dobrą sprzedaż.2. Skuteczna rozmowa handlowa: Przygotowanie się do rozmowy. Image sprzedawcy. Werbalne i niewerbalne elementy imagu handlowca. Sekwencja pytań podczas rozmowy. Umiejętność mówienia „językiem klienta”. Aktywne słuchanie. Język...

Termin: 23-24.11.1017 |23-24.01.2018 | 20-21.03.2018 | 24-25.04.2018| 22-23.05.2018 | 19-20.06.2018 Cena: 845 zł (osoby indywidualne) 1000 zł netto/os. (osoby delegowane z firm) Cel szkolenia: Każdy uczestnik szkolenia wyposażony zostanie w wiedzę z zakresu prawa pracy i jego wymiaru praktycznego dla zarządzania firmą. Pozna regulacje obowiązujące od momentu rekrutacji pracownika do...

Termin: 21-22.11.1017 |18-19.01.2018 | 1-2.02.2017 | 15-16.03.2018 | 19-20.04.2018| 10-11.05.2018 | 7-8.06.2018 Cena: 880 zł netto/os. Program szkolenia 1. Nawiązywanie stosunku pracy - procedury rekrutacyjne, dokumenty aplikacyjne: Rodzaje umów o pracę: na okres próbny, na czas określony, na czas zastępstwa, na czas nieokreślony - zawarcie i rozwiązanie. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych....

Termin: 9-10.11.2017 | 9-10.01.2018 | 08-09.02.2018 | 13-14.03.2018 | 10-11.04.2018 | 17-18.05.2018 | 14-15.06.2018 Cena: 850 zł netto/os. (Kraków) 1650 zł netto/os. (np. Krynica, Zakopane) Program szkolenia: 1. Podstawy rachunkowości i finansów: Czym są finanse i jaka jest odpowiedzialność dyrektora finansowego? Czym jest rachunkowość finansowa i dla kogo jest prowadzona? Czym...