Szkolenia Firmowe

Termin: 14-15.11.2017 | 16-17.01.2018 | 8-9.02.2018 | 13-14.03.2018| 12-13.04.2018 | 17-18.06.2018 Cena: 920 zł netto/os. (w Krakowie) 1650 zł netto/os. (np.: Krynica, Zakopane) Cel szkolenia: Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności niezbędne do planowania i skutecznego prowadzenia bezpośrednich negocjacji handlowych. Nacisk położony zostanie na różne aspekty negocjacji, także niewerbalne. Uczestnik szkolenia dowie się...

Termin: 7-8.11.2017 | 9-10.01.2018 | 1-2.02.2018 | 6-7.03.2018 | 5-6.04.2018| 10-11.06.2018 Liczba godzin: Cena: 950 zł netto/os. (Kraków) 1650 zł netto/os. (np. Krynica, Zakopane) Cel szkolenia: Podczas szkolenia uczestnicy poznają aspekty prawne oraz ekonomiczne wynikające z połączenia, przekształcenia, podziału i likwidacji spółek kapitałowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na stronę finansowo-podatkową procesów, m.in....

Termin: 14-15.11.2017 | 4-5.12.2017 | 29-30.03.2018| 26-27.06.2018 | 5-6.07.2018 Liczba godzin: Cena: 900 zł netto/os. Program szkolenia 1. Proces sprzedaży, czyli jak zaplanować dobrą sprzedaż.2. Skuteczna rozmowa handlowa: Przygotowanie się do rozmowy. Image sprzedawcy. Werbalne i niewerbalne elementy imagu handlowca. Sekwencja pytań podczas rozmowy. Umiejętność mówienia „językiem klienta”. Aktywne słuchanie. Język...

Termin: 23-24.11.1017 |23-24.01.2018 | 20-21.03.2018 | 24-25.04.2018| 22-23.05.2018 | 19-20.06.2018 Cena: 845 zł (osoby indywidualne) 1000 zł netto/os. (osoby delegowane z firm) Cel szkolenia: Każdy uczestnik szkolenia wyposażony zostanie w wiedzę z zakresu prawa pracy i jego wymiaru praktycznego dla zarządzania firmą. Pozna regulacje obowiązujące od momentu rekrutacji pracownika do...

Termin: 21-22.11.1017 |18-19.01.2018 | 1-2.02.2017 | 15-16.03.2018 | 19-20.04.2018| 10-11.05.2018 | 7-8.06.2018 Cena: 880 zł netto/os. Program szkolenia 1. Nawiązywanie stosunku pracy - procedury rekrutacyjne, dokumenty aplikacyjne: Rodzaje umów o pracę: na okres próbny, na czas określony, na czas zastępstwa, na czas nieokreślony - zawarcie i rozwiązanie. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych....

Termin: 9-10.11.2017 | 9-10.01.2018 | 08-09.02.2018 | 13-14.03.2018 | 10-11.04.2018 | 17-18.05.2018 | 14-15.06.2018 Cena: 850 zł netto/os. (Kraków) 1650 zł netto/os. (np. Krynica, Zakopane) Program szkolenia: 1. Podstawy rachunkowości i finansów: Czym są finanse i jaka jest odpowiedzialność dyrektora finansowego? Czym jest rachunkowość finansowa i dla kogo jest prowadzona? Czym...

Termin: 7-8.11.2017 | 4-5.12.2017 | 9-10.01.2018 | 20-21.03.2018 | 24-25.04.2018 | 24-25.05.2018 Liczba godzin: Cena: 890 zł netto/os. Program szkolenia A. Funkcje PR w firmie: Znaczenie funkcji Public i Media Relations dla firmy: Strategiczny wymiar PR oraz MR. Rola Specjalisty ds. PR oraz rzecznika prasowego. Znaczenie relacji ze środowiskiem lokalnym, partnerami...

Termin: 14-15.11.2017 |18-19.01.2018| 13-14.03.2018 | 17-18.04.2018| 15-16.05.2018 | 19-20.06.2018 Cena: 890 zł netto/os. Cel szkolenia: Każdy uczestnik zapoznany zostanie z praktycznymi aspektami funkcjonowania biura zarządu, które pełni w firmie rolę swoistego „centrum dowodzenia”.  Pokażemy jak skutecznie zarządzać i organizować pracę Biura, aby mogło optymalnie spełniać swoje funkcje koordynujące, strategiczne i...

Termin:  23-24.11.1017| 5-6.12.1017 |16-17.01.2018 | 1-2.02.2018 | 8-9.03.2018 | 12-13.04.2018 | 8-9.05.2018 | 12-13.06.2018 Cena: 810 zł netto/os. Program szkolenia 1. Aspekty prawne funkcjonowania spółki kapitałowej: Najnowsze zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych Obowiązki rejestrowe - zasady składania wniosków do KRS; zmiana niektórych przepisów ustawy Prowadzenie spraw spółki kapitałowej i jej...