Szkolenia Firmowe

Termin: 23-24.11.2017 | 23-24.01.2018 | 27-28.02.2018 | 13-14.03.2018 | 17-18.04.2018| 15-16.05.2018 | 19-20.06.2018 Liczba godzin: Cena: 885 zł netto/os. Program szkolenia 1.  Wprowadzenie do tematyki szkolenia: Fazy negocjacji. Specyfika klienta wewnętrznego. Style negocjacyjne. Umiejętności negocjacyjne i komunikacja podstawowymi umiejętnościami negocjatora. Na czym się skoncentrować (samoocena mocnych i słabych stron.) 2.  Istotne elementy...

Termin: 9-10.11.2017 | 11-12.01.2018 | 27-28.03.2018 | 29-30.05.2018 | 21-22.06.2018 Liczba godzin: Cena: 880 zł netto/os. Cel szkolenia: poprawa skuteczności komunikacji z klientem, świadome używanie komunikacji niewerbalnej w relacjach z klientami, umiejętność interpretacji zachowań klienta, diagnoza własnego stylu komunikacji, dbałość o własny wizerunek pracowników w relacjach z klientem Program szkolenia 1. Bariery...

Termin: 8-9.11.2017 |11-12.01.2018 | 8-9.02.2018 | 8-9.03.2018 | 12-13.04.2018 | 17-18.05.2018 | 14-15.06.2018 Cena: 820 zł netto/os. Cel szkolenia: Wyposażenie pracowników działów personalnych pracujących nad tworzeniem systemów motywacyjnych oraz wszystkich pracowników zarządzających zespołami i chcących zwiększyć poziom motywacji swoich podwładnych w skuteczne narzędzia motywujące zespół. Program szkolenia 1. Motywacja jako źródło podejmowania...

Termin: 9-10.11.1017 | 9-10.01.2018 | 6-7.02.2018 | 6-7.03.2018 | 10-11.04.2018 | 15-16.05.2018 | 12-13.06.2018 Cena: 805 zł netto/os. Program szkolenia 1. Podstawy komunikacji interpersonalnej: Modele komunikacyjne i kanały przekazu. Podstawowe formy i rodzaje sytuacji w komunikacji  werbalnej. Sposoby nawiązywania kontaktu-zasady poprawnej komunikacji. Komunikacja niewerbalna-znaczenie w relacjach interpersonalnych. Znaczenie mowy ciała-analiza...

Termin: 28-29.11.2017 | 12-13.12.2017 | 25-26.01.2018 | 15-16.03.2018 | 12-13.04.2017 | 17-18.05.2018| 5-6.06.2017 | Liczba godzin: Cena: 810 zł netto/os. Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z ważnymi zagadnieniami bezpieczeństwa aktywów firmy, zagrożeniami dla kadry, z rodzajami i specyfiką działań windykacyjnych, metodami przeciwstawienia się i ochrony, sposobami współpracy i stosowania zabezpieczeń. Ćwiczenie umiejętności...

Termin: 14-15.11.2017 |11-12.01.2018 | 27-28.02.2018 | 15-16.03.2018 | 12-13.04.2018| 15-16.05.2018 | 12-13.06.2018 Cena: 930 zł netto/os. Adresaci: Szkolenie skierowane jest szczególnie do kadry zarządzającej i pracowników finansowych i działów kontrolingu przedsiębiorstw. Cel szkolenia: Controlling jest narzędziem zarządzania, wspierającym podejmowanie decyzji menedżerskich. Uczestnicy szkolenia poznają narzędzia przewidywania oparte na szerokiej analizie zjawisk teraźniejszych,...

Termin: 16-17.11.2017 | 18-19.01.2018 | 27-28.02.2018 | 15-16.03.2018 | 17-18.04.2018 | 22-23.05.2018 Liczba godzin: Cena: 880 zł netto/os. Program szkolenia 1. Omówienie Ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zdefiniowanie pojęcia pomocy publicznej: przepisy europejskie, wykładnia i orzecznictwo Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 2. Zakres, rodzaje i wyłączenia z zakazu...

Termin: 19-20.10.2017 | 23-24.11.2017| 23-24.-01.2018| 20-21.03.2018| 17-18.04.2018 | 22-23.05.2018| 7-8.06.2018 Cena: 895 zł netto/os. Program szkolenia 1. Zakres zastosowania ustawy o gospodarce komunalnej do wykonywania działalności komunalnej jako usług o charakterze użyteczności publicznej.2. Podstawowe uwarunkowania funkcjonowania spółek komunalnych w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych.3. Prawno-instytucjonalne relacje pomiędzy spółką komunalną a...

Termin: 23-24.11.2017 | 25-26.01.2018 | 22-23.03.2018 | 24-25.04.2018 | 29-30.05.2018 | 5-6.06.2018 Liczba godzin: Cena: 905 zł netto/os. Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z ważnymi zagadnieniami bezpieczeństwa aktywów firmy, zagrożeniami dla kadry, z rodzajami i specyfiką działań windykacyjnych, metodami przeciwstawienia się i ochrony, sposobami współpracy i stosowania zabezpieczeń. Ćwiczenie umiejętności przewidywania zagrożeń...

Termin: 26-27.10.1017| 21-22.11.1017 |1-2.02.2018 | 6-7.03.2018 | 12-13.04.2018 | 8-9.05.2018 | 12-13.06.2018 Cena: 845 zł netto/os. Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z ważnymi zagadnieniami bezpieczeństwa aktywów firmy, zagrożeniami dla kadry, z rodzajami i specyfiką działań windykacyjnych, metodami przeciwstawienia się i ochrony, sposobami współpracy i stosowania zabezpieczeń. Ćwiczenie umiejętności przewidywania zagrożeń finansowych...