Szkolenia Firmowe

Termin: 7-8.11.2017 | 5-6.12.2017 | 4-5.01.2018  | 29-30.03.2018  | 5-6.04.2018  | 12-13.06.2018 | 2-3.07.2018 Liczba godzin: Cena: 900 zł netto/os. Cel szkolenia: Szkolenie zostanie przeprowadzenie w oparciu o autorskie materiały z wybranych zagadnień ustawy Prawo zamówień publicznych.Podczas szkolenia będzie istniała możliwość indywidualnych konsultacji, które umożliwią rozwiązanie problemów i wątpliwości przy stosowaniu ustawy. Program szkolenia I.   ...

Termin: 14-15.11.2017 | 5-6.12.2017 | 20-21.03.2018 | 12-13.04.2018 | 17-18.05.2018 | 12-13.06.2018 Cena: 800 zł netto/os. Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z ważnymi zagadnieniami bezpieczeństwa aktywów firmy, zagrożeniami dla kadry, z rodzajami i specyfiką działań windykacyjnych, metodami przeciwstawienia się i ochrony, sposobami współpracy i stosowania zabezpieczeń. Ćwiczenie umiejętności przewidywania zagrożeń finansowych...

Termin: 21-22.11.1017 | 5-6.12.2017 |23-24.01.2018 |22-23.03.2018  | 24-25.05.2018| 24-25.05.2018 | 27-28.06.2018 Cena: 899 zł netto/os. Program szkolenia 1. Pojęcie i rodzaje pism: Dokumenty biurowe. Akta spraw. Dokumentacja biurowa. 2. Podział pism w zależności od: Treści. Formy. Obiegu. Stopnia pilności sprawy. Stopnia zabezpieczenia tajemnicy. Treści zawartej w dokumencie. Sposobu przesyłania dokumentów. Charakteru...

Termin: 7-8.11.2017 | 22-23.03.2017 | 26-27.04.2018 | 24-25.05.2018 | 14-15.06.2018 Cena: 890 zł netto/os. Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z ważnymi zagadnieniami bezpieczeństwa aktywów firmy, zagrożeniami dla kadry, z rodzajami i specyfiką działań windykacyjnych, metodami przeciwstawienia się i ochrony, sposobami współpracy i stosowania zabezpieczeń. Ćwiczenie umiejętności przewidywania zagrożeń finansowych i ekonomicznych...

Termin: 16-17.11.1017 |16-17.01.2018 | 27-28.02.2018 | 13-14.03.2018 | 17-18.04.2018| 8-9.05.2018 | 5-6.06.2018 Cena: 805 zł netto/os. Program szkolenia 1. Efektywne zarządzanie kadrą: Style kierowania - dobór indywidualnego stylu kierowania (kryterium motywacji, umiejętności, itp.) Modele funkcji personalnej i ich konsekwencje w zarządzaniu kadrą. Model sita (filter approach) i kapitału ludzkiego...

Termin: 26-27.10.2017| 7-8.11.2017| 9-10.01.2018| 08-09.03.2017| 10-11.04.2018| 10-11.05.2018| 14-15.06.2018 Cena: 840 zł netto/os. Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z tematyką kooperacji między firmami oraz motywami, które decydują o wyborze formy kooperacji. Na szkoleniu zostanie przedstawiona m.in. specyfika aliansu strategicznego, obszary kluczowych kompetencji, ewentualny wkład poszczególnych partnerów we współpracę, motywy...

Termin: 9-10.11.2017 | 11-12.01.2018 | 6-7.02.2018 | 8-9.03.2018 | 10-11.04.2018 | 15-16.05.2018 Liczba godzin: Cena: 890 zł netto/os. Program szkolenia 1. Przepisy prawa pracy dla pracowników samorządowych – zmiany i aktualny stan.2. Ustawa o pracownikach samorządowych i jej praktyczne stosowanie.3. Nabór urzędników samorządowych i podnoszenie kwalifikacji po zmianach przepisów.4.Sekretarz w urzędzie:...

Termin: 23-24.11.2017 | 23-24.01.2018 | 27-28.02.2018 | 13-14.03.2018 | 17-18.04.2018| 15-16.05.2018 | 19-20.06.2018 Liczba godzin: Cena: 885 zł netto/os. Program szkolenia 1.  Wprowadzenie do tematyki szkolenia: Fazy negocjacji. Specyfika klienta wewnętrznego. Style negocjacyjne. Umiejętności negocjacyjne i komunikacja podstawowymi umiejętnościami negocjatora. Na czym się skoncentrować (samoocena mocnych i słabych stron.) 2.  Istotne elementy...

Termin: 9-10.11.2017 | 11-12.01.2018 | 27-28.03.2018 | 29-30.05.2018 | 21-22.06.2018 Liczba godzin: Cena: 880 zł netto/os. Cel szkolenia: poprawa skuteczności komunikacji z klientem, świadome używanie komunikacji niewerbalnej w relacjach z klientami, umiejętność interpretacji zachowań klienta, diagnoza własnego stylu komunikacji, dbałość o własny wizerunek pracowników w relacjach z klientem Program szkolenia 1. Bariery...

Termin: 8-9.11.2017 |11-12.01.2018 | 8-9.02.2018 | 8-9.03.2018 | 12-13.04.2018 | 17-18.05.2018 | 14-15.06.2018 Cena: 820 zł netto/os. Cel szkolenia: Wyposażenie pracowników działów personalnych pracujących nad tworzeniem systemów motywacyjnych oraz wszystkich pracowników zarządzających zespołami i chcących zwiększyć poziom motywacji swoich podwładnych w skuteczne narzędzia motywujące zespół. Program szkolenia 1. Motywacja jako źródło podejmowania...