Szkolenia Firmowe

Zakopane, 7 - 10 grudnia 2015 (I Etap)                          Nr 1444/15 Ramowy program kursu: I.                   Budowanie relacji z grupą: ·         nawiązywanie relacji trenerskiej, ·         doskonalenie umiejętności efektywnej komunikacji (aktywne słuchanie, techniki zadawania pytań, parafraza, klaryfikacja, konstruktywna krytyka), ·         trener jako lider i jako moderator grupy. II.                Tworzenie swojego wizerunku jako trenera: ·         odkrywanie...

Zakopane, 24 - 26 listopada 2015                                           Nr 1442/15 1. Założenia polityki szkoleniowej firmy:·         Analiza potrzeb i możliwości szkoleniowych·         Plany szkoleniowe firmy 2. Procedury szkolenia pracowników - rodzaje szkoleń i zasady organizowania. 3. Organizacja szkoleń: ·         Szkolenia wewnętrzne – otwarte ·         Dobór programów, uczestników, trenerów ·         Technologia informacyjno-komunikacyjna w procesie szkolenia ·         Kalkulacja kosztów 4....

Zakopane, 23 - 26 listopada 2015                                          Nr 1441/15 Przedmioty regulacji prawa restrukturyzacyjnego 1.      Zasada zawierania przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami, jak również skutki zawartego układu.2.      Zasada prowadzenia działań sanacyjnych, zmierzających do przywrócenia dłużnikowi niewypłacalnemu lub zagrożonemu niewypłacalnością zdolności do wykonywania zobowiązań.Celem Prawa...

Zakopane, 24-26 listopada 2015                                            Nr 1440/15 1. Firma - status prawny i funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jednostki finansów publicznych, urzędu itd.2. Wpis do krajowego rejestru sądowego – podstawa dokumentacji asystenta zarządu:3. Rola asystenta zarządu w sprawnym funkcjonowaniu organów spółki:4. Kalendarz asystenta zarządu:5. Przepisy wewnętrzne spółki: 6. Asystent w procesie...

Termin: 14-15.11.1017 |8-9.12.2017| 1-2.03.2018| 15-16.05.2018| 31.05-1.06.2018| 10-11.07.2018 Cena: 950 zł netto/os. Program szkolenia 1. Łączenie się spółek kapitałowych i osobowych: - Zasady łączenia spółek kapitałowych i osobowych. - Łączenie pomiędzy spółkami krajowymi i zagranicznymi.2. Łączenie się spółek kapitałowych: - Plan połączenia spółek - Zawiązanie nowej spółki w wyniku połączenia spółek. - Transgraniczne łączenie się...

Termin: 24-25.10.2017| 15-16.11.1017| 5-6.12.2017| 29-30.03.2018| 26-27.2018| 29-30.05.2018| 5-6.07.2018| Cena: 975 zł netto/os. Program szkolenia Powstanie spółki: zawiązanie spółki akcyjnej, kapitał zakładowy spółki akcyjnej, statut spółki akcyjnej - zasady konstruowania, praktyczne przykłady, prawa i obowiązki akcjonariuszy, dokument akcji, organy spółki. Zarząd: Zarząd i prokura, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, kompetencje...

  Termin: 15-16.11.2017 |7-8.12.2017| 30-31.01.2018| 27-28.03.2018| 24-25.05.2018| 28-29.06.2018 Cena: 975 zł netto/os. Program szkolenia Powstanie spółki: kapitał zakładowy spółki, uprzywilejowanie udziałów, operacje na udziałach i kapitale, prawa i obowiązki wspólników. Organy spółki (prawa i obowiązki): zarząd, prokurent, Rada Nadzorcza, Komisja Rewizyjna, Zgromadzenie wspólników. Zarząd: mandaty członków Zarządu, prawa członka Zarządu, ...

Termin: 16-17.11.2017| 25-26. 01.2018| 6-7.02.2018| 22-23.03.2018| 24-25.04.2018 Cena: 975 zł netto/os. Program szkolenia Spółki osobowe, procedury zakładania, funkcjonowania oraz przekształcania. Spółka jawna: forma spółki jawnej, umowa spółki jawnej, wpis do rejestru spółki jawnej, rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika. Spółki osobowe: zasady tworzenia i funkcjonowania, umowa spółki, ogół praw i obowiązków...

Termin: 26-27.10.2017 | 19-20.06.2018 | 10-11.07.2018 Liczba godzin:  30 godzin lekcyjnych Cena: 890 zł netto/os. Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z ważnymi zagadnieniami bezpieczeństwa aktywów firmy, zagrożeniami dla kadry, z rodzajami i specyfiką działań windykacyjnych, metodami przeciwstawienia się i ochrony, sposobami współpracy i stosowania zabezpieczeń. Ćwiczenie umiejętności przewidywania zagrożeń finansowych i ekonomicznych w...

Termin: 28-29.11.2017 | 30-31.01.2018 | 27-29.03.2018 | 26-27.04.2018| 31.05-1.06.2018 | 7-8.06.2018 Liczba godzin: Cena: 880 zł netto/os. Cel szkolenia: Podczas szkolenia uczestnicy poznają aspekty prawne oraz ekonomiczne wynikające z zasad funkcjonowania spółki  akcyjnej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na stronę finansowo-podatkową procesów. Uczestnikom zostaną przybliżone prawa i obowiązki akcjonariuszy, a także rozwiązanie...