Szkolenia Firmowe

Termin: 17 - 18.10.2017 | 21-22.11.2017 | 16-17.01.2018| 08-09.02.2018| 15-16.03.2018|12-13.04.2018| 17-18.05.2018| 12-13.06.2018 Cena: 900 zł netto/os. Cel szkolenia:Program szkolenia: Każdy uczestnik szkolenia zapoznany zostanie z najnowszymi zasadami, zmianami zatrudniania oraz polityki płacowej w oparciu o umowy o pracę oraz cywilno prawne z 2017 r. Nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia...

Termin: 29-30.11.2017 | 7-8.12.2017 |30-31.01.2018 | 27-28.03.2018 | 29-30.05.2017| 26-27.06.2018 | Liczba godzin: 20 dydaktycznych (2 dni) Cena: 950 zł netto/os. (cena zawiera koszt materiałów szkoleniowych) Adresaci: Kadra kierownicza i specjaliści Forma zajęć: wykład, case study, dyskusja, ćwiczenia grupowe Cele kształcenia: Podwyższenie świadomości komunikacyjnej uczestników szkolenia Poznanie podstawowych narzędzi skutecznej komunikacji Rozpoznawanie i wykorzystywanie komunikatów...

Termin: do indywidualnego ustalenia Liczba godzin: 6 dydaktycznych Cena: 320 zł Adresaci: Pracownicy firm przebywający na wyjazdach integracyjnych Forma zajęć: Sześć przeplatających się modułów - teoretycznych i praktycznych Cel szkolenia: Zwiększenie atrakcyjności wyjazdu integracyjnego Program szkolenia: 1. Zajęcia praktyczne Ćwiczenia rozgrzewające Wybrane techniki wschodnich sztuk walki Ćwiczenia oddechowe Zapoznanie z elementami samoobrony 2. Zajęcia teoretyczne: Charakterystyka podstawowych składników...

Kraków, 26 listopada 2015                                                  Nr 1443/15   2 grudnia 2015 Cel: - zmiany w Kodeksie Pracy 2016. - zmiany w prawnych dotyczących przyjmowania pracowników, wszelkiego rodzaju umów zawieranych między pracodawcą a pracownikiem, przepisów regulujących ograniczenia w okresach zatrudnienia, zasiłku, macierzyństwa   Ramowy program kursu: ·                    Zmiana kodeksu pracy oraz niektórych ustaw. ·                   ...

Kraków, 1 - 3 grudnia 2015                                                Nr 1440/15 1. Firma - status prawny i funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jednostki finansów publicznych, urzędu itd. 2. Wpis do krajowego rejestru sądowego – podstawa dokumentacji asystenta zarządu: 3. Rola asystenta zarządu w sprawnym funkcjonowaniu organów spółki: 4. Kalendarz asystenta zarządu: 5. Przepisy wewnętrzne spółki: 6. Asystent...

Kraków, 1 - 3 grudnia 2015                                             Nr 1442/15 1. Założenia polityki szkoleniowej firmy: ·         Analiza potrzeb i możliwości szkoleniowych ·         Plany szkoleniowe firmy 2. Procedury szkolenia pracowników - rodzaje szkoleń i zasady organizowania. 3. Organizacja szkoleń: ·         Szkolenia wewnętrzne – otwarte ·         Dobór programów, uczestników, trenerów ·         Technologia informacyjno-komunikacyjna w procesie szkolenia ·         Kalkulacja kosztów 4....

Kraków, 1 - 4 grudnia 2015                                                 Nr 1441/15 Przedmioty regulacji prawa restrukturyzacyjnego   1.      Zasada zawierania przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami, jak również skutki zawartego układu. 2.      Zasada prowadzenia działań sanacyjnych, zmierzających do przywrócenia dłużnikowi niewypłacalnemu lub zagrożonemu niewypłacalnością zdolności do wykonywania zobowiązań. Celem Prawa...

Zakopane, 7 - 10 grudnia 2015 (I Etap)                          Nr 1444/15 Ramowy program kursu: I.                   Budowanie relacji z grupą: ·         nawiązywanie relacji trenerskiej, ·         doskonalenie umiejętności efektywnej komunikacji (aktywne słuchanie, techniki zadawania pytań, parafraza, klaryfikacja, konstruktywna krytyka), ·         trener jako lider i jako moderator grupy. II.                Tworzenie swojego wizerunku jako trenera: ·         odkrywanie...

Zakopane, 24 - 26 listopada 2015                                           Nr 1442/15 1. Założenia polityki szkoleniowej firmy:·         Analiza potrzeb i możliwości szkoleniowych·         Plany szkoleniowe firmy 2. Procedury szkolenia pracowników - rodzaje szkoleń i zasady organizowania. 3. Organizacja szkoleń: ·         Szkolenia wewnętrzne – otwarte ·         Dobór programów, uczestników, trenerów ·         Technologia informacyjno-komunikacyjna w procesie szkolenia ·         Kalkulacja kosztów 4....

Zakopane, 23 - 26 listopada 2015                                          Nr 1441/15 Przedmioty regulacji prawa restrukturyzacyjnego 1.      Zasada zawierania przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami, jak również skutki zawartego układu.2.      Zasada prowadzenia działań sanacyjnych, zmierzających do przywrócenia dłużnikowi niewypłacalnemu lub zagrożonemu niewypłacalnością zdolności do wykonywania zobowiązań.Celem Prawa...