Szkolenia Firmowe

Termin: 16.10.2019| 20.11.2019| Cena: 220 zł (zwolnione z VAT) Cel szkolenia: Uczestnicy szkolenia zostaną kompleksowo zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi Bitcoina. Poznają ryzyka występujące podczas obrotu Bitcoinem. Poznają alternatywne kryptowaluty. Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne przykłady omawianych zagadnień. Program szkolenia 1. Skąd się wziął Bitcoin? a) definicja, b) cechy Bitcoina. 2.Czy Bitcoin jest pieniądzem? a)funkcje pieniądza, b)cechy jakościowe...

Termin: Cena: 220 zł (zwolnione z VAT) Cel szkolenia: Uczestnicy szkolenia zostaną kompleksowo zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi własności intelektualnej. Poznają narzędzia ochrony i ich cechy charakterystyczne. Dowiedzą się jak zarządzać własnością intelektualną oraz zapoznają się z najczęstszymi problemami związanymi z własnością intelektualną. . Program szkolenia 1.Rys historyczny własności inteletualnej. 2.Własność intelektualna i...

Termin: Cena: 220 zł (zwolnione z VAT) Cel szkolenia: Uczestnicy szkolenia zostaną kompleksowo zapoznani z zagadnieniami związanymi z cyberprzemocą oraz jej formami możliwymi podczas pracy. Dowiedzą się w jaki sposób zapobiegać cyberprzemocy i jakie podjąć działania w przypadku zagrożenia. Program szkolenia Co to jest cyberprzestrzeń? Zaufanie w sieci nie popłaca: a) fałszywe oferty...

Termin: Cena: 900 zł netto/os. Cel szkolenia:Program szkolenia: Każdy uczestnik szkolenia zapoznany zostanie z najnowszymi zasadami, zmianami zatrudniania oraz polityki płacowej w oparciu o umowy o pracę oraz cywilno prawne z 2017 r. Nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. w zakresie wykonywania pracy na podstawie umów zlecenia...

Termin: Liczba godzin: 20 dydaktycznych (2 dni) Cena: 950 zł netto/os. (cena zawiera koszt materiałów szkoleniowych) Adresaci: Kadra kierownicza i specjaliści Forma zajęć: wykład, case study, dyskusja, ćwiczenia grupowe Cele kształcenia: Podwyższenie świadomości komunikacyjnej uczestników szkolenia Poznanie podstawowych narzędzi skutecznej komunikacji Rozpoznawanie i wykorzystywanie komunikatów werbalnych i niewerbalnych Praktyczna umiejętność rozpoznawania, rozwiązywania i wykorzystywania...

Termin: do indywidualnego ustalenia Liczba godzin: 6 dydaktycznych Cena: 320 zł Adresaci: Pracownicy firm przebywający na wyjazdach integracyjnych Forma zajęć: Sześć przeplatających się modułów - teoretycznych i praktycznych Cel szkolenia: Zwiększenie atrakcyjności wyjazdu integracyjnego Program szkolenia: 1. Zajęcia praktyczne Ćwiczenia rozgrzewające Wybrane techniki wschodnich sztuk walki Ćwiczenia oddechowe Zapoznanie z elementami samoobrony 2. Zajęcia teoretyczne: Charakterystyka podstawowych składników...

Kraków, 26 listopada 2015                                                  Nr 1443/15   2 grudnia 2015 Cel: - zmiany w Kodeksie Pracy 2016. - zmiany w prawnych dotyczących przyjmowania pracowników, wszelkiego rodzaju umów zawieranych między pracodawcą a pracownikiem, przepisów regulujących ograniczenia w okresach zatrudnienia, zasiłku, macierzyństwa   Ramowy program kursu: ·                    Zmiana kodeksu pracy oraz niektórych ustaw. ·                   ...

Kraków, 1 - 3 grudnia 2015                                                Nr 1440/15 1. Firma - status prawny i funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jednostki finansów publicznych, urzędu itd. 2. Wpis do krajowego rejestru sądowego – podstawa dokumentacji asystenta zarządu: 3. Rola asystenta zarządu w sprawnym funkcjonowaniu organów spółki: 4. Kalendarz asystenta zarządu: 5. Przepisy wewnętrzne spółki: 6. Asystent...

Kraków, 1 - 3 grudnia 2015                                             Nr 1442/15 1. Założenia polityki szkoleniowej firmy: ·         Analiza potrzeb i możliwości szkoleniowych ·         Plany szkoleniowe firmy 2. Procedury szkolenia pracowników - rodzaje szkoleń i zasady organizowania. 3. Organizacja szkoleń: ·         Szkolenia wewnętrzne – otwarte ·         Dobór programów, uczestników, trenerów ·         Technologia informacyjno-komunikacyjna w procesie szkolenia ·         Kalkulacja kosztów 4....

Kraków, 1 - 4 grudnia 2015                                                 Nr 1441/15 Przedmioty regulacji prawa restrukturyzacyjnego   1.      Zasada zawierania przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami, jak również skutki zawartego układu. 2.      Zasada prowadzenia działań sanacyjnych, zmierzających do przywrócenia dłużnikowi niewypłacalnemu lub zagrożonemu niewypłacalnością zdolności do wykonywania zobowiązań. Celem Prawa...