Studia Podyplomowe

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2017 r. - czerwiec 2018 r., marzec 2018 r. - styczeń 2019 r.                          SURDOPEDAGOGIKA Cel: Celem studiów...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2017 r. - czerwiec 2018 r., marzec 2018 r. - styczeń 2019 r.   TYFLOPEDAGOGIKA Cel: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacje i uprawnienia do pracy z dziećmi...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: wrzesień 2017 - czerwiec 2018   ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Cel: Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie różnorodnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi. Studia kierowane są do osób...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: listopad 2017 r. - kwiecień 2018 r., marzec 2018 r. - styczeń 2019 r.   ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Studia przygotowane we współpracy z Wydawnictwem Bohdana Orłowskiego, specjalizującym się w...

                        ZAPRASZAJĄ NA STUDIA PODYPLOMOWE !!!   Do ceny każdego kierunku studiów należy doliczyć opłatę wpisową w wysokości 160 zł. » Przygotowanie pedagogiczne 3000 zł  3000 zł » Organizacja i zarządzanie oświatą 2800 zł 2800 zł » Surdopedagogika 2900 zł 2900 zł » Tyflopedagogika 2900 zł 2900 zł » Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością...