Studia Podyplomowe

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r., październik 2019 r. - styczeń 2021 r.   DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA Cel: Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w odpowiednią wiedzę, która pozwoli...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r., październik 2019 r. - styczeń 2021 r.   PEDAGOGIKA PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ Studia kwalifikacyjne trwające 3 semestry Cena PROMOCYJNA (do 31.01.2019 r.): 2400 zł Cena...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r., październik 2019 r. - styczeń 2021 r.   OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ   Studia kwalifikacyjne trwające 3 semestry...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/12 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin:  marzec 2019 r. - styczeń 2021 r., październik 2019 r. - czerwiec 2021 r.   LOGOPEDIA Kierunek uzyskał rekomendacje Polskiego Związku Logopedów CENA: 5600 zł Cel: Celem studiów jest zdobycie umiejętności diagnozy...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: marzec 2019 r. - styczeń 2020 r., październik 2019 r. - czerwiec 2020 r.                          SURDOPEDAGOGIKA CENA:...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r., październik 2019 r. - styczeń 2021 r.   TYFLOPEDAGOGIKA Cena PROMOCYJNA (do 31.01.2019 r.): 2400 zł Cena: 2900 zł Cel: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: wrzesień 2019 r. - czerwiec 2020 r.   ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI CENA: 3400 zł Cel: Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie różnorodnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi. Studia...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: marzec 2019 r. - styczeń 2020 r., listopad 2019 r. - kwiecień 2020 r.   ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Studia przygotowane we współpracy z Wydawnictwem Bohdana Orłowskiego, specjalizującym się...

                        ZAPRASZAJĄ NA STUDIA PODYPLOMOWE !!!   Do ceny każdego kierunku studiów należy doliczyć opłatę wpisową w wysokości 160 zł. » Przygotowanie pedagogiczne 3000 zł  3000 zł » Organizacja i zarządzanie oświatą 2800 zł 2800 zł » Surdopedagogika 2900 zł 2900 zł » Tyflopedagogika 2900 zł 2900 zł » Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością...