Studia Podyplomowe

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r., marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.                                                                   BIOLOGIA Cel: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania biologii do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie. Proponowany...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r., marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.                                                                                INFORMATYKA  Cel: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje do nauczania przedmiotu Informatyka do poziomu...

Centrum IB Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSONOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r., marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.   EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE   Cel: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w przedszkolu...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: wrzesień 2018 - czerwiec 2019   PLASTYKA, WIEDZA O KULTURZE - ORGANIZACJA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH Studia kwalifikacyjne trwające 3 semestry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: wrzesień 2018 r. - czerwiec 2019 r., marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.   BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA Kierunek już uruchomiony! Cel: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r., marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.                               TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI REWALIDACJI OSÓB                           ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Cel: Celem...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r., marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.   DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA Cel: Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w odpowiednią wiedzę, która pozwoli mu...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r., marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.   PEDAGOGIKA PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ Studia kwalifikacyjne trwające 3 semestry Cel: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r., marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.   OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ   Studia kwalifikacyjne trwające 3 semestry zgodne...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/12 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin:  październik 2018 r. - czerwiec 2020 r., marzec 2019 r. - styczeń 2021 r.   LOGOPEDIA Kierunek uzyskał rekomendacje Polskiego Związku Logopedów Cel: Celem studiów jest zdobycie umiejętności diagnozy i terapii dzieci,...