Studia Podyplomowe

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: wrzesień 2018 - czerwiec 2019   SZKOŁA TRENERÓW - DYPLOMOWANY TRENER Cel:  Celem studiów jest przygotowanie absolwentów szkół wyższych, nie posiadających wykształcenia specjalistycznego, do samodzielnego prowadzenia warsztatów grupowych...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2018 r. - styczeń 2020 r., marzec 2019 r. - czerwiec 2021 r.                                                       BIOLOGIA I GEOGRAFIA DLA NAUCZYCIELI CENA: 4400 zł Cel: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania biologii...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: marzec 2018 r. - styczeń 2019 r., październik 2018 r. - czerwiec 2019 r.  RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA CENA: 3000 zł Cel:  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia...

  „CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na: STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r., marzec 2019 r. - styczeń 2020 r. STUDIA NADAJĄ UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA.   CENA: 3000 zł Cel:   Celem studiów jest...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r., marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.   NEURODYDAKTYKA Z ELEMENTAMI TUTORINGU I MENTORINGU CENA: 3400 zł Cel: Zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r., marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.                                                                                INFORMATYKA  CENA: 3000 zł Cel: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje do nauczania przedmiotu Informatyka...

Centrum IB Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSONOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r., marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.   EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE   CENA: 3200 zł Cel: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: wrzesień 2018 - czerwiec 2019   PLASTYKA, WIEDZA O KULTURZE - ORGANIZACJA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH Studia kwalifikacyjne trwające 3 semestry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: wrzesień 2018 r. - czerwiec 2019 r., marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.   BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA CENA: 2800 zł Cel: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r., marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.                               TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI REWALIDACJI OSÓB                           ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI CENA:...