Studia Podyplomowe

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: wrzesień 2019 r. - czerwiec 2020 r.   SZKOŁA TRENERÓW - DYPLOMOWANY TRENER Cel:  Celem studiów jest przygotowanie absolwentów szkół wyższych, nie posiadających wykształcenia specjalistycznego, do samodzielnego prowadzenia...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: marzec 2019 r. - styczeń 2021 r., październik 2019 r. -czerwiec 2021 r.                                                       BIOLOGIA I GEOGRAFIA DLA NAUCZYCIELI Cena PROMOCYJNA (do 31.01.2019 r.): 3900 zł Cena regularna: 4400 zł Cel: Celem...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r., październik 2019 r. - styczeń 2021 r.  RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA Cena PROMOCYJNA (do 31.01.2019 r.): 2500 zł Cena regularna: 3000 zł Cel:  Celem studiów jest...

  „CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na: STUDIA PODYPLOMOWE Termin: marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r., październik 2019 r. - styczeń 2021 r.,  STUDIA NADAJĄ UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA.   Cena PROMOCYJNA (do 31.01.2019 r.): 2500...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: marzec 2019 r. - styczeń 2020 r., październik 2019 r. - czerwiec 2020 r.,   NEURODYDAKTYKA Z ELEMENTAMI TUTORINGU I MENTORINGU Cena PROMOCYJNA (do 31.01.2019 r.): 2900 zł Cena regularna:...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r., październik 2019 r. - styczeń 2021 r.                                                                                INFORMATYKA  Cena PROMOCYJNA (do 31.01.2019 r.): 2500 zł Cena regularna: 3000 zł Cel: Celem studiów jest...

Centrum IB Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSONOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r., październik 2019 r. - styczeń 2021 r.   EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE   Cena PROMOCYJNA (do 31.01.2019 r.): 2700 zł CENA: 3200...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: wrzesień 2019 r. - styczeń 2021 r.   PLASTYKA, WIEDZA O KULTURZE - ORGANIZACJA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH Studia kwalifikacyjne trwające 3 semestry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r., październik 2019 r. - styczeń 2021 r.   BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA Cena PROMOCYJNA (do 31.01.2019 r.): 2300 zł Cena regularna: 2800 zł Cel: Celem...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: marzec 2019 r. - styczeń 2020 r., październik 2019 r. - czerwiec 2020 r.                               TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI REWALIDACJI OSÓB                           ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI...