Studia Podyplomowe

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r., marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.  KADRY I PŁACE Cel:  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2018 r. - styczeń 2020 r., marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r.   EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE   Cel: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu Edukacja...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r., marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.   WYCHOWANIE FIZYCZNE Cel: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia przedmiotu wychowanie fizyczne do poziomu szkół ponadgimnazjalnych...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r.,  marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.                                                                         HISTORIA Cel: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania historii do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie. Proponowany...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r., marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.                                                             GEOGRAFIA Cel: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania geografii do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie. Proponowany...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: wrzesień 2018 - czerwiec 2019   SZKOŁA TRENERÓW - DYPLOMOWANY TRENER Cel:  Celem studiów jest przygotowanie absolwentów szkół wyższych, nie posiadających wykształcenia specjalistycznego, do samodzielnego prowadzenia warsztatów grupowych...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2018 r. - styczeń 2020 r., marzec 2019 r. - czerwiec 2021 r.                                                       BIOLOGIA I GEOGRAFIA DLA NAUCZYCIELI Cel: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania biologii i geografii...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: marzec 2018 r. - styczeń 2019 r., październik 2018 r. - czerwiec 2019 r.  RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA Cel:  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia profilaktyki niedostosowania...

  „CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na: STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r., marzec 2019 r. - styczeń 2020 r. STUDIA NADAJĄ UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA.   Cel:   Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r., marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.   NEURODYDAKTYKA Z ELEMENTAMI TUTORINGU I MENTORINGU Cel: Zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na zastosowanie neurodydaktyki...