Aktualności

Termin: 18.04.2018 godz. 16:00 Nr szkolenia: 1785/O/17/18 Liczba godzin: 5 Cena: 210 zł Adresaci: Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów, nauczycieli, opiekunów, wychowawców i innych pracowników placówek oświatowych. Forma zajęć: Wykład Cele kształcenia: Zapoznanie z pojęciem cukrzycy oraz jej konsekwencjami, Nabycie umiejętności postępowania podczas zaburzeń poziomu cukru, Zapoznanie z urządzeniami i lekami wykorzystywanymi podczas cukrzycy, Nabycie...

Termin: 18.10.2017 | 5.12.2017 | 1.02.2018 | 20.03.2018 | 3.05.2018 Nr szkolenia: 1719/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele bibliotek Forma zajęć: Konwersatorium, wykład Cele kształcenia: Zdobycie wiedzy na temat aktywności i bezpieczeństwa młodych ludzi w Sieci Umiejętność diagnozowania uzależnienia od komputera wśród dzieci i młodzieży szkolnej Przeciwdziałanie i sposoby...

                        ZAPRASZAJĄ NA STUDIA PODYPLOMOWE !!!   Do ceny każdego kierunku studiów należy doliczyć opłatę wpisową w wysokości 160 zł. » Przygotowanie pedagogiczne 3000 zł  3000 zł » Organizacja i zarządzanie oświatą 2800 zł 2800 zł » Surdopedagogika 2900 zł 2900 zł » Tyflopedagogika 2900 zł 2900 zł » Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością...

Termin: 14-15.11.2017| 22-23.01.2018| 13-14.03.2018| 26-27.06.2018| 3-4.07.2018 Cena: 945 zł netto/os. Program szkolenia 1. Nadzór właścicielski – zagadnienia ogólne: nadzór właścicielski - Corporate Governance - nadzór korporacyjny (wyjaśnienie znaczenia terminów), główne obszary zainteresowania (prawa inwestorów mniejszościowych, interes spółki, nadużycia ze strony menedżerów, audyt itp.), modele nadzoru w spółce kapitałowej realizowane na...