Aktualności

Termin: 18.04.2019 Nr szkolenia: 1785/O/17/18 Liczba godzin: 5 Cena: 210 zł Adresaci: Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów, nauczycieli, opiekunów, wychowawców i innych pracowników placówek oświatowych. Forma zajęć: Wykład Cele kształcenia: Zapoznanie z pojęciem cukrzycy oraz jej konsekwencjami, Nabycie umiejętności postępowania podczas zaburzeń poziomu cukru, Zapoznanie z urządzeniami i lekami wykorzystywanymi podczas cukrzycy, Nabycie umiejętności postępowania...

Termin: 07.05.2019 Nr szkolenia: 1719/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele bibliotek Forma zajęć: Konwersatorium, wykład Cele kształcenia: Zdobycie wiedzy na temat aktywności i bezpieczeństwa młodych ludzi w Sieci Umiejętność diagnozowania uzależnienia od komputera wśród dzieci i młodzieży szkolnej Przeciwdziałanie i sposoby postępowania w przypadkach uzależnień Treści kształcenia: ...

Termin:  10-11.04.2018| 17-18.05.2018 | 19-20.06.2018 Liczba godzin: 21 godzin dydaktycznych Cena: 290 zł (osoby indywidualne) 490 zł netto (osoby delegowane z firm) Program szkolenia: 1. Przepisy ogólne – wybrane zagadnienia prawa pracya) Nadzór i kontrola postrzegania prawa pracy. Związki zawodowe i załogi pracownicze b) Wybór właściwej umowy o pracę: zawarcie umowy, rozwiązanie umowy o...

Termin: 14-15.11.2017| 22-23.01.2018| 13-14.03.2018| 26-27.06.2018| 3-4.07.2018 Cena: 945 zł netto/os. Program szkolenia 1. Nadzór właścicielski – zagadnienia ogólne: nadzór właścicielski - Corporate Governance - nadzór korporacyjny (wyjaśnienie znaczenia terminów), główne obszary zainteresowania (prawa inwestorów mniejszościowych, interes spółki, nadużycia ze strony menedżerów, audyt itp.), modele nadzoru w spółce kapitałowej realizowane na...