Budowanie pozytywnych relacji z rodzicami

Budowanie pozytywnych relacji z rodzicami

Termin: 11.04.2019 | Nr szkolenia: 1722/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów, pedagodzy, wychowawcy, rodzice
Forma zajęć: Warsztaty
Cele kształcenia:
 • Doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktów nauczycieli z rodzicami, wspomaganie rodziców w rozumieniu procesów rozwojowych ich dzieci
Treści kształcenia:
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna
  • Rola perswazji w komunikacji
  • Bariery w komunikacji ze strony nauczycieli i rodziców
  • Typy rodzicielskich postaw
  • Dynamika zachowań rodzicielskich
  • Sposoby przekazywania informacji i wypracowanie porozumienia
  • Zaangażowanie rodziców w życie klasy i szkoły
  • Poznawanie problemów rodzinnych za pośrednictwem testu zdań niedokończonych
  • Program wychowawczy wspierający rodzinę
  • Sytuacje kryzysowe – asertywność i umiejętność negocjacji
  • Zasady prowadzenia indywidualnych rozmów z rodzicami
  • Metody współdziałania z rodzicami przyjmującymi postawę unikającą, odtrącającą, przesadnie opiekuńczą lub przesadnie wymagającą
 • Dzielenie się własnymi, sprawdzonymi sposobami budowania dobrych relacji z rodzicami uczniów
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki – dla min. 10 osób).

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Tags: