BEZPIECZNY URZĘDNIK W CYBERPRZESTRZENI

BEZPIECZNY URZĘDNIK W CYBERPRZESTRZENI

Termin:

Cena:

220 zł (zwolnione z VAT)

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zostaną kompleksowo zapoznani z zagadnieniami związanymi z cyberprzemocą oraz jej formami możliwymi podczas pracy. Dowiedzą się w jaki sposób zapobiegać cyberprzemocy i jakie podjąć działania w przypadku zagrożenia.

Program szkolenia

Co to jest cyberprzestrzeń?

Zaufanie w sieci nie popłaca:

a) fałszywe oferty pracy,

b) nawet e-kartki też mogą być zagrożeniem,

c) fałszywe wezwanie od poczty polskiej lub innych instytucji,

d) spam – niechciana korespondencja,

e) włamania do skrzynek pocztowych i zagrożenia z tym związane,

f) utrata prywatności (danych osobowych i wrażliwych),

g) treści szkodliwe i nielegalne.

Zagrożenie infrastruktury i instytucji publicznych i urzędów

a) źródła zagrożeń dla technologii informacyjno-komunikacyjnej,

b) zagrożenia dla technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Zapobieganie cyberzagrożeniom

Kultura bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

a) co może zrobić przeciętny użytkownik sieci,

b) zasady bezpieczeństwa skierowane do użytkowników urzędowych i biznesowych.


zapisy
Print Friendly, PDF & Email