Proces kształtowania tożsamości w okresie adolescencji

Proces kształtowania tożsamości w okresie adolescencji

Termin: 25.10.2017| 14.12.2017| 08.05.2018 Nr szkolenia: 1729/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 110 zł
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp.
Forma zajęć: Warsztaty, konwersatorium
Cele kształcenia:
 • Kształtowanie i rozwijanie osobowości wychowanka
 • Odkrywanie własnego potencjału
 • planowanie własnych konstruktywnych stylów życia
Treści kształcenia:
 • Proces kształtowania tożsamości w  okresie adolescencji i  jej wpływ na późniejszy rozwój młodego  człowieka
 • Poznawanie swych mocnych i słabych stron
 • Umiejętność poznawania oraz korzystania z własnych sił i możliwości
 • Wady – jak nad nimi pracować
 • Akceptacja samego siebie – próba obiektywnej oceny własnej osoby w oparciu o konkretne przykłady
 • Wpływ obecnych wartości na przyszłe życie
 • Pozytywna samoocena – umiejętność dostrzegania pozytywnych cech u siebie samego
 • Dostrzeganie pozytywnych cech u innych i ich omawianie
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki).

zapisy [printfriendly]