Author: ibc ibc

Termin:  25.04.2019 Nr szkolenia: 1757/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego Forma zajęć: Krótki wykład wprowadzający, warsztaty Cele kształcenia: Zaprezentowanie zabaw i ćwiczeń stanowiących tzw. profilaktykę logopedyczną dotyczącą wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Treści kształcenia: Gimnastyka buzi i  języka – ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy (języka, warg,  podniebienia, żuchwy) Ćwiczenia...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2019 r. - styczeń 2021 r., marzec 2020 r. - czerwiec 2021 r.                WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENA: 3400 zł Cel: Wczesne nauczanie...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2019 r. - styczeń 2021 r., marzec 2020 r. - czerwiec 2021 r.                PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CENA: 2900 zł Cel: Celem studiów jest wyposażenie...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: marzec 2019 r. - styczeń 2020 r., październik 2019 r. - czerwiec 2020 r.,                NAUCZANIE PROGRAMOWANIA W PRZEDSZKOLU I W EDUKACJI WSZCZESNOSZKOLNEJ CENA:...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin:  marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r., październik 2019 r. - styczeń 2021 r.                                                                         WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE CENA: 2900 zł Cel: ​Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do...

Termin: 16.10.2019| 20.11.2019| Cena: 220 zł (zwolnione z VAT) Cel szkolenia: Uczestnicy szkolenia zostaną kompleksowo zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi Bitcoina. Poznają ryzyka występujące podczas obrotu Bitcoinem. Poznają alternatywne kryptowaluty. Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne przykłady omawianych zagadnień. Program szkolenia 1. Skąd się wziął Bitcoin? a) definicja, b) cechy Bitcoina. 2.Czy Bitcoin jest pieniądzem? a)funkcje pieniądza, b)cechy jakościowe...

Termin: Cena: 220 zł (zwolnione z VAT) Cel szkolenia: Uczestnicy szkolenia zostaną kompleksowo zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi własności intelektualnej. Poznają narzędzia ochrony i ich cechy charakterystyczne. Dowiedzą się jak zarządzać własnością intelektualną oraz zapoznają się z najczęstszymi problemami związanymi z własnością intelektualną. . Program szkolenia 1.Rys historyczny własności inteletualnej. 2.Własność intelektualna i...

Termin: Cena: 220 zł (zwolnione z VAT) Cel szkolenia: Uczestnicy szkolenia zostaną kompleksowo zapoznani z zagadnieniami związanymi z cyberprzemocą oraz jej formami możliwymi podczas pracy. Dowiedzą się w jaki sposób zapobiegać cyberprzemocy i jakie podjąć działania w przypadku zagrożenia. Program szkolenia Co to jest cyberprzestrzeń? Zaufanie w sieci nie popłaca: a) fałszywe oferty...

Termin: 15.10.2019| 19.11.2019 | Nr szkolenia: 1503/O/15/16 Liczba godzin: 3 Cena: 120 zł Adresaci: Dyrektorzy placówek,  nauczyciele wszystkich typów szkoł, wychowawcy klas, pedagodzy oraz rodzice Forma zajęć: Wykład Cele kształcenia: Nabycie wiedzy dotyczącej podstawowych zasad ochrony danych osobowych. Nabycie umiejętności rozpoznawania sytuacji w której potrzebna jest zgoda do wykorzystania wizerunku. Poznanie zagrożeń dla infrastruktury i instytucji...

Termin: 10.10.2019| 14.11.2019 | Nr szkolenia: 1503/O/15/16 Liczba godzin: 4 Cena: 140 zł Adresaci: Dyrektorzy placówek,  nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy oraz rodzice Forma zajęć: Wykład Cele kształcenia: Zwrócenie uwagi na problem cyberprzemocy w społeczności szkolnej Nabycie umiejętności reagowania na akty cyberprzemocy. Nabycie umiejętności umożliwiające rozpoznawanie ofiar cyberprzemocy. Umiejętność prowadzenia działań zapobiegających cyberprzemocy. Treści kształcenia: Cyberprzemoc: a)...